Gå til sidens indhold

Lønforhandling

Når du skal forhandle løn, er din forberedelse afgørende for resultatet. Sørg for i løbet af året at gøre din leder opmærksom på din indsats og forbered dig grundigt inden forhandlingen.

Læs mere

Lønstatistik DM indsamler årligt lønstatistik på det private og offentlige område Læs mere

Løntilskud

Som ledig har du mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud. Du kan blive ansat i både det private og det offentlige, men der gælder forskellige regler for din ansættelse.

Læs mere

Ligeløn

Ligelønsloven siger, at der ikke må finde lønmæssig forskelsbehandling sted på grund af køn. Men det danske arbejdsmarked er som de fleste andre kønsopdelt, og du skal være opmærksom på, om en lønforskel bør rettes til din fordel.

Læs mere

Skal du på barsel?

Din ret til løn under barsel afhænger af, hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Læs mere