Gå til sidens indhold

Folkeoplysning

Her finder du oplysninger om løn for timelønnede lærere samt deltids- og heltidsbeskæftigede ledere.

Timelønnede lærere Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2020
Løn pr. arbejdstime 162,35 179,11
Løn pr. undervisningslektion   286,59

 

Deltidsbeskæftigede ledere
timelønnede med højst 700
arbejdstimer.
Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2020
Løn pr. arbejdstime 187,97 207,38

Til ovenstående lønninger ydes 12,5 procent feriegodtgørelse.

Heltidsbeskæftigede ledere aflønnes efter følgende skala + tillæg:

  Skalatrin
(Statens
tjenestemands-
lønsystem)
Tillæg
Grundbeløb
31. marts 2012
Tillæg
Aktuelt beløb
1. april 2020
Mindste aflønning 36 0 0 pr. år
Højeste aflønning 48 38.700 42.695 pr. år