Gå til sidens indhold

Statsansat

Løn for administrativt ansatte i staten.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

Basisløn og pension pr. 1. oktober 2019

  A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag
Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1     1. år 285.536 23.794,67 48.827 4.068,92 334.363 27.863,58
2   1. år 2. år 297.570 24.797,50 50.884 4.240,33 348.454 29.037,83
4 1. år 2. år 3. år 312.055 26.004,58 53.361 4.446,75 365.416 30.451,33
4 2. år 3. år 4. år 312.055 26.004,58 53.361 4.446,75 365.416 30.451,33
5 3. år 4. år 5. år 336.316 28.026,33 57.510 4.792,50 393.826 32.818,83
6 4. år 5. år   358.444 29.870,33 61.294 5.107,83 419.738 34.978,17
7   6. år   363.028 30.252,33 62.078 5.173,17 425.106 35.425,50
8 5. år 7. år   380.245 31.687,08 65.022 5.418,50 445.267 37.105,58

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
B) Cand. phil., cand. interpret.
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 17,1 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

 • Specialkonsulent og chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  493.298 41.108,17 84.354 7.029,50 577.652 48.137,67
   Mest  516.843 43.070,25 88.380 7.365,00 605.223 50.435,25

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  530.971 44.247,58 90.796 7.566,33 621.767 51.813,92
   Mest  559.227 46.602,25 95.628 7.969,00 654.855 54.571,25

   

  Chefkonsulent med personaleansvar
  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  563.414 46.951,17 96.344 8.028,67 659.758 54.979,83

  Ved OK18-forhandlingerne blev aftalt en ny stillingskategori til chefkonsulenter med ledelse, med virkning fra 1. oktober 2018. Da ministeriet endnu ikke har udsendt cirkulære herom til de statslige arbejdsgivere, vil stillingskategorien først blive implementeret efter den nye aftale på et senere tidspunkt. Evt. løndifference vil blive efterbetalt  fra ikrafttrædelsesdatoen.

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere