Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Hvem er DM?

DM er en fagforening for mere end 50.000 akademikere. Vi arbejder for, at vores medlemmer kan skabe et meningsfuldt arbejdsliv med plads til både karriere og privatliv. Og vi tror på, at forandringer er noget, vi opnår i fællesskab.

Dansk Magisterforening er en demokratisk medlemsorganisation, som arbejder for at sikre gode vilkår for vores medlemmer på arbejdsmarkedet. For os er gode vilkår lig med karrieremuligheder og faglig udvikling, gode lønforhold, tryghed i ansættelsen og mulighed for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen.

DM blev oprettet 26. april 1918 som Almindelig Dansk Cand.Mag. Organisation, og foreningen havde 149 medlemmer. I 1946 skiftede foreningen navn til Dansk Magisterforening.

Medlemmerne

I dag hvor Dansk Magisterforening har haft 100 års jubilæum, har foreningen rundet 50.000 medlemmer. Alle medlemmer har en akademisk uddannelse – eller er i færd med at tage en.

Medlemmerne er vores stolthed: Vi organiserer både de skarpe specialister og de fleksible generalister, og de fleste kommer fra det naturvidenskabelige og det humanistiske område. Nogle af de hyppigste stillingsbetegnelser er lektor, adjunkt, ph.d.-studerende, projektleder, specialkonsulent, konsulent og kommunikationsmedarbejder.

De tillidsvalgte

Cirka 1.500 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, udgør foreningens rygrad ude på arbejdspladserne. Gennem forhandlinger og rådgivning i det daglige sørger de for, at medlemmerne og deres arbejdsgivere får de bedste muligheder for at styrke formålet og udbyttet af den gensidige relation, et ansættelsesforhold udgør.

Organisationen

Som fagforening arbejder vi både for de kollektive og de individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Politisk valgte medlemmer af foreningen definerer med formanden Camilla Gregersen i spidsen DM’s politiske målsætninger, arbejder på at påvirke beslutningstagere og formulerer krav til de store offentlige overenskomstforhandlinger. 

Sekretariatet i København og Aarhus varetager den daglige kontakt med medlemmer, der har brug for rådgivning om deres arbejdsliv, forhandler med arbejdsgiversiden, arrangerer medlemsmøder og formidler viden om arbejdsliv og –vilkår til medlemmerne.

Budget

DM’s samlede budget i 2019 er på ca. 180 millioner kroner. Langt den største del af indtægterne kommer fra medlemskontingenter. Udgifterne går blandt andet til medlemsrådgivning, forhandling og det politiske arbejde.

Se DM's vedtægt
Se forretningsorden for DM's hovedbestyrelse og forretningsudvalg

Vision

DM er en dynamisk, stærk og synlig fagforening med flere medlemmer, mere aktive medlemmer, højere organiseringsgrad og en organiserende arbejdsform.

Mission

DM er et stærkt fællesskab af 50.000 vidende, engagerede og fagligt stolte akademikere. Vi brænder for vores arbejde og er motiverede af at bruge vores viden til gavn for borgeren, kunden og samfundet.

I DM kæmper vi for gode indtægts- og arbejdsvilkår for medlemmerne og for et bæredygtigt arbejdsliv hele livet igennem.

Vi i DM insisterer på respekt for faglig integritet og medbestemmelse, ytringsfrihed, forskningsfrihed og retten til at begå fejl som forudsætninger for at frembringe en videnbaseret samfundsudvikling.

Vi arbejder for at fremme en arbejdskultur, hvor arbejdsglæde, kritisk sans og den enkeltes mulighed for at udfolde sin faglighed er i højsædet.

Vores diversitet er vores styrke. Hos DM er der plads til mange forskellige fagligheder, for vi ved, at de bedste resultater ofte opnås, når forskellige fagligheder arbejder sammen. Vi udfylder en lang række af forskellige arbejdsfunktioner. Og DM er ikke blot til for de fastansatte, men også for studerende, ledere, pensionister, ledige, handicappede, korttidsansatte, selvstændige, freelancers – og dem midt imellem.

DM går dedikerede ind i den politiske kamp for et samfund, der respekterer viden, og for en lang række emner, der har betydning for medlemmernes arbejdsliv på tværs af arbejdsmarkedets brancher.

DM er meget mere end individuelle ydelser og den enkeltes lønningspose. Vi i DM tror på, at sammenhold gør stærk, og at varige forbedringer i arbejdslivet er noget, man kun kan opnå sammen med andre. Sammen skaber og understøtter vi stærke fællesskaber på arbejdspladser og faglige fællesskaber på tværs af arbejdspladser.

Læs DM's beretning 2019