Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljø

Mange akademikere har udfordringer med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor sætter DM fremover øget fokus på indsatser, som skal understøtte og udvikle godt psykisk arbejdsmiljø på medlemmernes arbejdspladser.

DM tager udgangspunkt i, at godt arbejdsmiljø er organisationens ansvar, ikke den enkelte medarbejders.

De konkrete indsatser fokuserer især på arbejdspladsnære aktiviteter, som gør en reel forskel, og på bedre værktøjer til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.