Gå til sidens indhold

Ligestilling

Her kan du læse om, hvordan vi i DM arbejder for ligestilling på arbejdsmarkedet.

Ligestilling på arbejdsmarkedet handler om lige rettigheder og muligheder uanset køn.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for uddannelse, ansættelse og forfremmelse. Det er til gavn for den enkelte, men også for samfundet, at kvinder og mænd er lige i deres muligheder for at udleve deres professionelle potentiale.

Derfor har Dansk Magisterforening fokus på ligeløn og en mere ligelig fordeling af barslen mellem mænd og kvinder.