Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Ligestilling

Ligestilling på arbejdsmarkedet handler om lige rettigheder og muligheder uanset køn.

Kvinder om mænd skal have lige muligheder for uddannelse, ansættelse og forfremmelse. Det er til gavn for den enkelte men også for samfundet, at kvinder og mænd er lige i deres muligheder for at udleve deres professionelle potentiale.

Derfor har Dansk Magisterforening fokus på ligeløn og en mere ligelig fordeling af barslen mellem mænd og kvinder.