Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Balance i arbejdstiden

  • DM’s medlemsundersøgelse viser, at medlemmer mener, at der er behov for styrke tillidsrepræsentanternes indflydelse på arbejdstid.
  • DM mener, der skal findes en balance, hvor der sikres klare rammer for arbejdsgivernes adgang til at disponere over medarbejdernes tid, især i ydertidspunkterne, men hvor der er rum til gensidig fleksibilitet. Der er behov for at styrke tillidsrepræsentanternes indflydelse på arbejdstid for at finde de rigtige lokale løsninger. Det handler om, at de centrale overenskomstparter skal understøtte, at de lokale parter på arbejdspladserne kan aftale løsninger, som passer til de lokale forhold.

Manglen på arbejdskraft vil stige i de kommende år, og det efterspørges i stigende grad, at den offentlige sektor udvider tilgængeligheden – fx udenfor normal arbejdstid og med nye teknologiske løsninger. Udfordringen er at skabe regler, hvor der er fleksibilitet til, at medarbejderne og lederne i vid udstrækning kan tilrettelægge løsningen af arbejdet selv, men samtidig sikre en kultur, hvor der ikke er forventning om at stå til rådighed hele tiden.

Overenskomsterne giver allerede i dag muligheder for at aftale fleksible løsninger omkring arbejdstiden lokalt, og vi har de seneste år set flere aftaler om forsøg med fleksibel arbejdstid – fx forsøgsordninger med fire dages arbejdsuge. Der skal være plads til, at man lokalt på arbejdspladserne kan gribe til de løsninger, som passer bedst i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet, og det som man ønsker lokalt – men det skal ske aftalebaseret og indenfor rammerne af overenskomsterne

Oplæg til drøftelse

Hvordan kan hensynet mellem faste rammer om arbejdstiden og ønsket om fleksibilitet balanceres, og hvordan kan der opnås lokale aftaleløsninger, som passer til de lokale forhold?