Gå til sidens indhold

Børn og barsel

Både kvinder og mænd har ret til barselsorlov, når de bliver forældre. Reglerne for barsel er fleksible, men der er en del frister, der skal overholdes. Her kan du læse mere om dine muligheder, rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Når du er gravid, eller skal adoptere et barn, og være forælder, har du og din partner ret til fravær og til indtægt under barsel. De regler, der gælder for dig, fremgår af din overenskomst. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, vil det fremgå af din ansættelseskontrakt og af funktionærlovens regler om barsel.

Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Nogle perioder er reserveret moren, andre er reserveret til partneren, og der er perioder, som dækker begge forældre. Forældrene kan tilsammen holde orlov i op til 112 uger, men får kun dagpenge i tilsammen 52 uger.

Som udgangspunkt skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til fravær og dagpenge.

Betingelser for at opnå ret til dagpenge:

  • Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger, før orloven begynder og har været beskæftiget i mindst 120 timer.
  • Du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der har varet mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i et lov-godkendt uddannelsesforløb.

Barselsakademiet

Som medlem af DM kan du deltage gratis i arrangementer hos Barselsakademiet.

Læs mere