Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Ledig på barsel

Hvis du er ledig og berettiget til dagpenge i en a-kasse, er du også berettiget til barselsdagpenge fra det offentlige. Der er dog undtagelser.

Hvis du er ledig og berettiget til dagpenge i en a-kasse, er du også berettiget til barselsdagpenge fra det offentlige. Der er dog visse dele af den fleksible barselsorlov, som ledige ikke kan bruge:

Du kan maksimalt forlænge barselsorloven med 8 uger. Dette gælder både, hvis du er ledig på tidspunktet for orlovens start, og hvis du bliver ledig under orloven. I situationer, hvor den ene forælder er ledig og den anden forælder i beskæftigelse, kan den ledige kun holde 8 uger af den forlængede orlov.

Du kan ikke udskyde orlov til et senere tidspunkt. Har du været i et ansættelsesforhold, og har udskudt noget af orloven, kan du først benytte den udskudte orlov, når du igen er i beskæftigelse.

Ønsker du som ledig at afholde delt barselsorlov, det vil sige holde orloven på skift, gælder der særlige regler:

For at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du som ledig forælder ønsker at holde barselsorlov i flere perioder, det vil sige skifte mellem at modtage arbejdsløshedsdagpenge og barselssdagpenge, skal der være 4 uger imellem to perioder med barselsorlov. Det vil altså sige, at du som ledig på barsel kun kan afbryde barselsorloven og efterfølgende modtage arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, hvis ledighedsperioden er på mindst 4 uger.

Læs også: Bekendtgørelse om rådighed (Retsinformation)