Gå til sidens indhold

Coronavirus: Spørgsmål og svar

DM holder dig løbende opdateret om, hvad du bør være opmærksom på.

Se videoen her og få gode råd til, hvordan du får hjemmearbejdspladsen til at fungere.

Vi har samlet de mest relevante spørgsmål og svar om corona i relation til dit arbejdsliv. Det er vigtigt at understrege, at du skal henvende dig til relevante myndigheder, hvis du har sundhedsmæssige spørgsmål.

Da corona-situationen ændrer sig løbende, vil vi også revidere teksterne i takt med udviklingen. Teksterne er samtidig udtryk for de mest forekomne situationer, som DM’s medlemmer kan stå overfor. Som medlem kan du derfor godt stå i en situation, hvor man ud fra en konkret juridisk fortolkning af situationen kan komme til et andet resultat.

De udarbejdede svar skal ses i lyset af den usædvanlige og alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt. De kan derfor ikke tages som udtryk for DM’s holdning i en normal situation. Så kontakt derfor DM for juridisk rådgivning, hvis du har specifikke spørgsmål, som du mangler svar på.

Read the information in English

Afskedigelse

Hvordan er du stillet, hvis du er blevet afskediget pga. coronavirussen?
Læs mere

Arbejdsfordeling

Få svar på de mest stillede spørgsmål om arbejdsfordeling.
Læs mere

Arbejdsmiljø i genåbningen

Læs om, hvordan du kan være med til at skabe et godt arbejdsmiljø, når I begynder at vende tilbage til arbejdspladsen.
Læse mere

Dagpenge til forældre der passer hjemsendte børn

Regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om en midlertidig ret til dagpenge til forældre, der skal passe hjemsendte børn.
Læs mere

Ferie

Kan din arbejdsgiver pålægge dig at afholde ferie eller afspadsering? Og kan din planlagte ferie blive inddraget?
Læs svarene her

Hjælpepakker

I forbindelse med COVID-19 vedtog folketinget en række midlertidige hjælpepakker.
Læs mere her

Hvad gør DM?

Vi har indført en række tiltag i DM for at begrænse smittefaren.
Læs om tiltagene her

Karantæne og hjemsendelse

Få overblik over, hvordan du er stillet, hvis kommer i karantæne – fx om du får løn, og om du er forpligtet til at arbejde hjemmefra.
Læs mere

Ledig

Magistrenes A-kasse følger myndighedernes anbefaling i forhold til at begrænse mulig smitterisiko. Det får betydning for dig som medlem.
Læs mere på ma-kasse.dk/corona

Lukning af skole og daginstitution

Læs hvordan du er stillet, hvis dit barns institution eller skole er lukket.
Læs mere

Løn

Spørgsmål om løn fylder meget, fx om du får løn, hvis du fx er strandet på ferien og ikke kan komme hjem. Eller hvorvidt du får løn, hvis du ikke kan møde på arbejde, fordi den kollektive trafik ikke fungerer som normalt.
Find svarene her

Ph.d.-studerende og øvrige tidsbegrænsede forskerstillinger

DM presser på for, at der skal indgås en aftale om en egentlig hjælpepakke til forskningsområdet. Læs om, hvad der allerede nu er af tiltag på området.
Læs mere

Privatøkonomisk hjælp

Læs Q&A, hvis du ønsker at søge om et rentefrit lån i forbindelse med coronakrisen. 
Læs Q&A

Selvstændige og freelancere

Hvordan er du stillet, hvis du går glip af indtægter pga. et aflyst arrangement?
Læs mere

Studerende/studiejob

Få svar på de mest stillede spørgsmål, du som studerende kan have i forbindelse med myndighedernes tiltag mod spredning af coronavirussen.
Læs mere

Sygdom

Skal jeg have en lægeerklæring på, at jeg har COVID-19, for at jeg kan få løn, mens jeg er syg?
Få svaret her

Sygedagpenge

Folketinget har vedtaget en udvidet ret til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige samt sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne.
Læs mere

Whistleblowerordning

Med whistlerblowerordningen har alle mulighed for at indberette svindel eller konkret mistanke om svindel
Læs mere

Ændring af arbejdsopgaver og tjenestested

Læs om, hvordan du skal forholde dig, hvis du fx bliver bedt om at udføre andre arbejdsopgaver end dem, du plejer at varetage og for et andet tjenestested.
Læs mere

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Hvis du har bekymringer i forhold til karantæne eller coronasmitte på din arbejdsplads, kan du kontakte DM.

Kontakt DM