Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Ændring af arbejdsopgaver og tjenestested for offentligt ansatte

Læs fælleserklæringerne fra arbejdsmarkedets parter, der har til formål at skabe rammerne og sikre et stærkt fundament for den aktuelle krisehåndtering.

Samtlige fagforeninger og arbejdsgivere på det kommunale og regionale område har udsendt fælleserklæringer. Budskabet til alle er, at vi står sammen i den offentlige sektor om at løse den krise, der er opstået – og fortsætte kampen for at undgå, at corona-virus spreder sig.

Fælleserklæringerne indeholder også konkrete tiltag, der kan påvirke dit arbejde.

Med fælleserklæringerne åbnes der nu op for, at du kan blive anvist opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og eller overenskomst- og fagområder end dit normale arbejde. Det betyder, at du skal være klar til at udføre opgaver, som ellers normalt ville blive udført af andre personalegrupper og efter andre overenskomster end den, du er ansat på.

I fælleserklæringerne står det tydeligt, at varetagelsen af andre opgaver forsat skal ske med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler. Hvis du skal varetage andre opgaver, betyder det, at det fortsat skal ske i henhold til de overenskomster og aftaler, som gælder for din sædvanlige ansættelse, og som fremgår af dit ansættelsesbrev.

Fælleserklæringerne fra arbejdsmarkedets parter har til formål at skabe rammerne og sikre et stærkt fundament for den aktuelle krisehåndtering. Det er en svær opgave, som alle kommunale og regionale medarbejdere og ledere står foran at skulle løse de kommende dage, uger og måneder. Med fælleserklæringerne skaber parterne de nødvendige rammer for kommunerne og sikrer medarbejderne så stor tryghed som muligt i deres konkrete arbejdssituation.

Der er tale om en aftale, der giver store beføjelser og et stort ansvar til de lokale arbejdsgivere. Fælleserklæringerne opfordrer til, at du og dine kolleger samt tillidsrepræsentanterne i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaverne mv., og at der gives den nødvendige instruktion og oplæring.

Vi afventer i øjeblikket, at der indgås centrale aftaler på statens og regionernes område om overførsel af personale fra andre overenskomstområder til midlertidig tjeneste på mangelområderne.
Det vil især dreje sig om ældreområdet, sygehussektoren, beredskabsområdet, udvidet behov for børnepasning for nøglepersonale og lignende.

På det kommunale område vil der skulle indgås lokalaftaler vedrørende arbejde uden for eget overenskomstområde. Det er vigtigt, at de lokale tillidsrepræsentanter i kommunerne inddrages i dette arbejde.

DM anbefaler, at lokalaftalerne, som minimum, indeholder aftaler om:

  • Mulighederne for at flytte medarbejdere til andre tjenestesteder og til andre opgaver efter et frivillighedsprincip
  • Nødvendig oplæring
  • Sikring af, at alt arbejde kan udføres fagligt og sundhedsmæssigt ansvarligt
  • Oprettelsen af jobbanker, hvor medarbejderne kan registrere deres kompetencer, så arbejdsgiverne ved, hvilke kompetencer der er at trække på
  • Arbejdstid, herunder honorering for arbejde på skæve tidspunkter

Vi opfordrer alle til at bakke op om arbejdet med at sikre beredskabet i de kommende uger og måneder, så vi sammen kommer gennem udfordringerne for hele samfundet. Aftalen løber foreløbig indtil 31. maj 2020.

I Vejle kommune har DM, sammen med en række andre faglige organisationer, indgået en lokalaftale om vilkårene i forbindelse med arbejde uden for eget overenskomstområde i forbindelse med COVID-19. Se aftalen fra Vejle Kommune som eksempel på en lokalaftale på det kommunale område.

Kan jeg blive pålagt andre opgaver end dem, jeg normalt varetager og for et andet tjenestested?

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at lede og fordele arbejdet, og det ligger inden for ledelsesretten at ændre i prioriteringerne.

Ændring af dine opgaver som følge af den aktuelle krisesituation kræver fleksibilitet af alle, og du vil kunne blive pålagt andre opgaver end dem, du til daglig er ansat til at varetage. Også opgaver som ligger uden for dit overenskomstområde, fx ikke-akademisk arbejde. Det er naturligvis en forudsætning, at du som medarbejder får din løn, som du plejer, at du modtager nødvendig oplæring, og at det er muligt for dig at udføre opgaverne fagligt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

På samme vis vil du kunne blive bedt om at udføre opgaver for et andet tjenestested afhængig af, hvor du er ansat.

Staten: Medarbejdere i staten vil kunne flyttes inden for eget ansættelsesområde. Men da udlånet eller ændringen af tjenestested sandsynligt vil være af kortere varighed, vil tjenesterejseaftalen kunne anvendes.

Regioner: Medarbejdere i regionerne vil kunne flyttes inden for hele regionen. Regionerne og de faglige organisationer har aftalt en fælleserklæring, der understøtter den fleksibilitet, der er nødvendig lige nu.

Kommuner: Medarbejdere vil kunne flyttes indenfor hele kommunen. Kommunerne og de faglige organisationer har aftalt en fælleserklæring, der understøtter den fleksibilitet, der er nødvendig lige nu.

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til ændring af dine arbejdsopgaver eller tjenestested i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM