Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Smitterisiko på arbejdspladsen

Er du bekymret for, om du bliver udsat for smitterisiko på din arbejdsplads? Få svar på det mest stillede spørgsmål om smitterisiko.

Kan jeg nægte at møde på arbejde på grund af frygten for smittefare?

Nej, det kan du i udgangspunktet ikke, men vi opfordrer til, at du tager en snak med arbejdsgiver og taler om dine bekymringer og muligheder. Du kan også kontakte din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, som kan tage dialogen på et mere overordnet niveau. Fx, hvis der er et behov for, at ledelsen kommunikerer bredt ud til medarbejderne.

I forbindelse med mit arbejde modtager jeg ofte pakker eller andre materialer fra områder med mange tilfælde af coronavirus. Hvordan forholder jeg mig til det?

Coronavirus vil ikke overleve længe på overflader. Der er derfor ingen reel risiko for smitte via pakker og bagage, som har været undervejs i flere dage og ved meget svingende temperaturer. Der er derfor ingen grund til at frygte smitte via bagage og pakker.

Må din arbejdsgiver spørge, om du er smittet med coronavirus?

I udgangspunktet må en arbejdsgiver ikke spørge om årsagen til dit sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det.

Dette fremgår af helbredelsesoplysningsloven. Det vil dog være mest hensigtsmæssigt, at du oplyser over for arbejdsgiver, hvis du er syg med coronavirus/covid-19 eller har mistanke om det, da er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren

På nuværende tidspunkt er det ikke påvist, at gravide er særliget modtagelige for smitte, har en øget risiko for at få et svært sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Det er heller ikke påvist for det ufødte barn.

Men ud fra et forsigtighedsprincip over for den gravide og det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19.

Indtil graviditetsuge 28 (frem til 27 + 6):

Gravide inden graviditetsuge 28 håndteres under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles sådan i deres arbejdsmæssige situation.

Hvis den gravide medarbejder i sine vanlige funktioner og/eller opgaver vil komme i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19, skal vedkommende omplaceres til en anden opgave, hvor der ikke er kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for smitte eller bekræftet COVID-19. Omplacering af den gravide skal ske, uanset hvor langt kvinden er i sin graviditet.

Fra graviditetsuge 28 (fra 28 +0):

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren fra graviditetsuge 28 have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

Det er for at sikre, at gravide i sidste trimester i videst muligt omfang kan følge de almene anbefalinger til risikogrupper om at holde afstand og minimere antallet af sociale kontakter, herunder også erhvervsrelaterede sociale kontakter.

Hvis hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller i forhold til de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder sygemeldes. Det er for at minimere risikoen for smitte i sidste trimester og risikoen for, at kvinden føder for tidligt som følge deraf.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Hvis du har bekymringer i forhold til karantæne eller coronasmitte på din arbejdsplads, kan du kontakte DM.

Kontakt DM