Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Ferie: Særligt for privatansatte

Læs, hvilke særlige regler, der gælder for dig, som er privatansat.

Jeg er sendt hjem fra arbejde som en del af regeringens hjælpepakke vedr. lønkompensation og min arbejdsgiver siger, at jeg skal holde fem feriedage, men jeg har brugt al min ferie?

Ja, hvis den virksomhed, du er ansat i, gør brug af regeringens hjælpepakke vedr. lønkompensation, skal du i tilknytning til din kompensationsperiode bruge ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage. Hvis du ikke har ferie eller afspadsering svarende til fem dage, så kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder tjenestefrihed uden løn eller anvender forskudsferie i op til fem dage.

Læs mere om lønkompensation til privatansatte

Min planlagte ferie til udlandet er blevet aflyst af rejsebureauet, så jeg kommer ikke afsted. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg holder ferie i den aftalte periode, eller har jeg ret til at udskyde min ferie?

Din arbejdsgiver kan godt fastholde, at du har ferie på det aftalte tidspunkt, så du kan kun udskyde din ferie, hvis I kan blive enige om det.

Jeg har ferie tilbage i indeværende ferieår, men endnu ikke planlagt ferien. Kan jeg blive pålagt at afholde ferien nu?

Ifølge ferieloven skal hovedferie varsles tre måneder før feriens begyndelse, mens varslet for øvrig ferie er en måned.

Men hvis der opstår en helt usædvanlig og upåregnelig situation, som spredning af corona-virussen må antages at være, kan din arbejdsgiver med grundlag i en saglig begrundelse pålægge dig at holde ferie med et varsel på ned til 1 dag før, ferien skal påbegyndes.

Vi anbefaler, at du i samarbejde med arbejdsgiveren finder ud af, om det i stedet er muligt at omlægge arbejdet, så du ikke bliver tvunget til at holde ferie med meget kort varsel.

Bemærk, at det kun er ferie fra indeværende ferieår, som kan varsles til afholdelse inden 1. maj. Ferien, der tildeles pr. 1. maj 2020, kan ikke varsles til afholdelse på nuværende tidspunkt.

Jeg har allerede planlagt min ferie og købt en rejse i slutningen af april. Nu pålægger min arbejdsgiver mig at afholde ferie med forkortet varsel. Kan han det?

Situationen for din arbejdsgiver skal være uforudsigelig og have væsentlige upåregnelige driftsmæssige konsekvenser for din arbejdsgiver, før han kan kræve, at du skal holde din ferie nu og aflyse din planlagte ferie. Pga. af corona befinder vi os i øjeblikket i en uforudsigelig og upåregnelig situation, men ændringen af ferien skal alligevel bero på en saglig vurdering.

DM anbefaler derfor, at det undersøges, om arbejdet i stedet kan tilrettelægges, så det ikke bliver nødvendigt at ændre din ferie. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du kompenseres økonomisk for det tab, du har lidt ved ikke at kunne afholde din planlagte ferie.

Jeg er lige påbegyndt min ferie, men nu har min arbejdsgiver ringet og bedt mig om at aflyse resten af ferien. Kan hun det?

Nej, der kan ikke ændres i allerede påbegyndt ferie.

Jeg er ansat i en privat virksomhed uden overenskomst, men efter funktionærloven. Der er ikke fastsat varsler i min kontrakt eller i personalehåndbogen. Min arbejdsgiver har pålagt at afholde alle mine feriefridage inden for en uge. Kan hun det?

Ja, det kan din arbejdsgiver godt, hvis det ikke konkret er aftalt, hvordan feriefridage afholdes.

Jeg er overenskomstansat i en privat virksomhed, hvor vi følger de statslige regler for afvikling af feriefridage. Kan min arbejdsgiver varsle feriefridage med forkortet varsel?

Ja, det kan arbejdsgiver, hvis ikke I inden 1. januar 2020 har aftalt, hvornår feriedagene skal holdes.

Under helt usædvanlige og upåregnelige situationer, som spredningen af coronavirus må antages at være, kan din arbejdsgiver med grundlag i en saglig begrundelse pålægge dig at holde feriefridage med et varsel på ned til 1 dag før, at afvikling af feriefridagene skal påbegyndes.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til ferie i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM