Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt i en periode at nedsætte den aftalte arbejdstid for medarbejderne, uden at de berørte medarbejdere afskediges.

På virksomheder, hvor der er indgået en overenskomster for akademikere, vil der normalt ikke være aftalt bestemmelser i overenskomsten om arbejdsfordeling. Med trepartsaftalen vil det være oplagt at fortolke overenskomsten sådan, at der kan indgås aftale om arbejdsfordeling mellem overenskomstparterne. Kontakt derfor DM, hvis du står i en situation på din arbejdsplads, hvor arbejdsdeling er en mulighed. 

På virksomheder, hvor der ikke er indgået en overenskomst, kan virksomheden vælge at indgå en kollektiv aftale med samtlige ansatte på virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en produktionsenhed. Aftalen indgås således direkte med de ansatte, og alle de berørte ansatte skal tiltræde aftalen.  Er der blot én af de berørte ansatte, som ikke ønsker at tiltræde aftalen, falder den bort.

Udover det aftalte indhold i aftalen skal en aftale om arbejdsdeling, desuden indeholde følgende:

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst to hele dage pr. uge eller en uges arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed, eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

For at smidiggøre iværksættelsen af arbejdsdeling i forbindelse med COVID-19, kan en arbejdsfordeling igangsættes umiddelbart efter, den er anmeldt til jobcentret eller a-kassen.

Det bliver desuden muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger i virksomheden kan ske hurtigere.

Er det muligt at få nogen form for kompensation for tab af indtægt, hvis man delvist hjemsendes via arbejdsdelingsordningen?

Ja. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme på grund af nedsat arbejdstid, hvis man er medlem af en a-kasse, og har optjent ret til dagpenge. Desuden er den normale grænse på 30 uger for supplerende dagpenge suspenderet ved aftale om arbejdsdeling. Du vil derfor kunne få supplerende dagpenge i hele perioden, hvor aftalen om arbejdsdelingen løber.

Hvis arbejdsfordeling er nævnt i overenskomsten, kan min arbejdsgiver så altid udnytte de nye regler til fulde?

Nej, hvis medarbejderne i virksomheden er omfattet af overenskomstmæssige bestemmelser vedrørende arbejdsfordeling, vil det fortsat være dem, der er gældende trods de nye regler.

Hvis min arbejdsgiver går konkurs i perioden, hvor der er aftalt arbejdsdeling, hvilken løn modtager jeg så i opsigelsesperioden fra Lønmodtagernes Garantifond?

Hvis virksomheden, du er ansat i, går konkurs, vil den aktuelle løn på tidspunktet for konkursen blive lagt til grund for den erstatning for løn, som Lønmodtagernes Garantifond udbetaler.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM