Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Dagpenge

Regeringen og folketingets partier indgik 19. marts 2020 en aftale om hjælp til dagpengemodtagere som følge af situationen med COVID 19. Hjælpen er blevet udvidet i politiske aftaler af 18. april 2020 og 15. juni 2020.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Her kan du finde svar på spørgsmål om aftalerne. Der udestår stadig detaljer i aftalerne, så vi opdaterer løbende vores rådgivning.

Dagpengeperioden gøres hvilende i 6 måneder

Dagpengeperioden sættes på pause i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31. august 2020. Dvs. at de seks måneder ikke medtælles i lediges samlede dagpengeperiode. Det er en betingelse, at man er medlem af a-kassen i perioden.

Personer, der fra 1. marts 2020 har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af a-kassen, kan genindmelde sig og dermed igen opnå ret til dagpenge indtil 31. august 2020. Det er en betingelse, at man genindmelder sig i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31. august 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Jeg er dagpengemodtager – Hvad betyder aftalen for mig?

Aftalen betyder, at din dagpengeperiode sættes på pause fra og med 1. marts til og med 31. august 2020. Konkret betyder det dermed, at din dagpengeperiode bliver forlænget med de seks måneder, hvis du opfylder betingelserne for dagpenge.

Hvad betyder aftalen for mig, når jeg modtager supplerende dagpenge?

Aftalen omfatter også supplerende dagpenge. Det betyder, at din periode med supplerende dagpenge sættes på pause fra og med 1. marts 2020 til og med 31. august 2020.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister min dagpengeret i perioden fra 1. marts til 31. august 2020?

Med aftalen vil din dagpengeret kunne blive forlænget til 30. juni, hvis du mister dagpengeretten fra og med 1. marts til og med 31. august 2020.

Betyder aftalen, at jeg kan få forlænget mine dagpenge, hvis jeg har mistet min dagpengeret før den 1. marts?

Nej, aftalen giver kun mulighed for forlængelse, hvis du mister dagpengeretten i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31. august 2020.

Du bør altid kontakte din a-kasse for konkret råd og vejledning om dine dagpengemuligheder.

Se mere om hvad hjælpepakken betyder for dig som ledig hos A-kassen