Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Forlængelse af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 5. juni 2020 aftale om forlængelse af ordningen om lønkompensation.

Jf. aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er lønkompensationsordningen forlænget fra 9. juli til 29. august 2020, hvorefter ordningen ophører. Virksomheder, som har søgt kompensation for perioden 9. marts - 8. juli 2020, skal søge igen, hvis de fortsat vil have kompensation i den forlængede periode 9. juli - 29. august.

Der er endnu ikke åbnet for at søge lønkompensation i den forlængede periode frem til 29. august. Fristen for at søge om lønkompensation er dog allerede fastlagt til 30. juli 2020.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden fortsat stå over for at skulle varsle afskedigelser af:

  1. Minimum 30 procent af medarbejderstaben eller
  2. Mere end 50 ansatte.

I udregningen af de 30 procent eller i optællingen af de 50 medarbejdere har medarbejdernes ansættelsesgrad ingen betydning, det vil sige, man kan være ansat på deltid eller fuldtid og stadig have ret til lønkompensation. Kravet om minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, der søges kompensation for.

For at søge om forlængelse skal virksomheden leve op til de ovenstående krav, og virksomheden skal have en tidligere godkendt ansøgning om midlertidig lønkompensation.

Kompensationen fastsættes ud fra de lønaftaler, som var gældende, da virksomheden oprindeligt trådte ind i ordningen.

Til fuldtidsansatte med fast løn giver staten et tilskud på 75 procent af månedslønnen – dog maksimalt 30.000 kroner om måneden. Til timelønnede giver staten et tilskud på 90 procent – dog maksimalt 30.000 kroner pr. måned.

Ansatte får den normale månedsløn i perioden.

I forbindelse med lønkompensation skal medarbejderne fortsat hjemsendes med fuld løn og må ikke arbejde i perioden, der gives lønkompensation til. Med én dags varsel er det dog muligt for arbejdsgiverne at genindkalde medarbejderne til at arbejde i hele dage. Såfremt virksomheden genindkalder medarbejderne, skal virksomheden tilbagebetale lønkompensation for de dage, hvor medarbejderne har arbejdet.

Den ansatte, som der gives lønkompensation til, skal afholde enten 5 feriedage og/eller afspadseringsdage i kompensationsperioden fra 9. marts til 8. juli 2020. Har den ansatte ikke flere feriedage tilbage, skal den ansatte enten holde tjenestefri uden løn eller bruge ferie på forskud fra det nye ferieår.

Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020.

Læs mere om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode

Er min arbejdsplads omfattet af muligheden for lønkompensation?

Lønkompensationen gælder for alle privatansatte lønmodtagere, hvor arbejdspladsen pga. følgevirkningerne af corona-virus bliver nødt til at varsle fyringer af minimum 30 pct. af medarbejderne – eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne må ikke varsle fyringer af ansatte pga. økonomiske årsager i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation til ansatte. Og virksomhederne må heller ikke bruge eventuelle eksisterende muligheder for at hjemsende ansatte uden løn i perioden.

Så hvis situationen på din arbejdsplads opfylder disse krav, kan din arbejdsgiver søge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen.

Hvor meget kan virksomheden få i lønkompensation?

Til fuldtidsansatte med fast løn giver staten et tilskud på 75 pct. af månedslønnen – dog maksimalt 30.000 kr. om måneden.

Til timelønnede giver staten et tilskud på 90 pct. – dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Eksempel
En rådgivningsvirksomhed med 10 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 4 ansatte (dvs. 40 pct. af de ansatte), som følge af svigtende ordrer pga. corona-virus. De 4 ansatte har faste månedslønninger i intervallet 43.000 – 52.000 kr. om måneden.

I dette tilfælde får virksomheden 30.000 kr. i lønkompensation for hver af de 4 svarende til det maksimale tilskud til fastansatte med fast månedsløn (fordi 75 pct. af månedslønnen overstiger det maksimale tilskud).

I perioden, som tilskuddet fra staten dækker, skal de ansatte, der modtages lønkompensation til, selv afholde op til 5 feriedage og/eller afspadsering. Har den ansatte ikke flere feriedage eller afspadsering til gode, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes ferie fra det nye ferieår. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for de 5 dage.

Hvad får jeg i løn, hvis min arbejdsgiver får lønkompensation til min løn?

Du får din normale løn. Men gives der lønkompensation til din stilling, skal du afholde op til 5 feriedage eller afspadseringsdage i den periode, hvor der gives lønkompensation til din arbejdsplads. Har du ikke flere feriedage tilbage, skal du enten holde tjenestefri uden løn eller bruge ferie på forskud fra det nye ferieår.

Skal jeg selv betale noget, hvis min arbejdsgiver får lønkompensation?

Ja. Får din arbejdsplads lønkompensation til din stilling, skal du afholde op til 5 feriedage eller afspadseringsdage i den periode, som lønkompensationen dækker. Har du ikke flere feriedage tilbage, skal du enten holde tjenestefri uden løn eller bruge ferie på forskud fra det nye ferieår.

Er du hjemsendt med lønkompensation i hele perioden fra den 9. marts til den 8. juli 2020, skal du afholde 5 feriedage, afspadseringsdage eller dage med tjenestefri uden løn. Er du hjemsendt i en kortere periode, opgøres antallet af feriedage, afspadseringsdage eller dage med tjenestefri uden løn forholdsmæssigt.

Hvornår og hvor længe kan virksomhederne få lønkompensation?

Aftalen gælder indtil videre i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020.

Skal jeg arbejde, når min arbejdsgiver får lønkompensation til min stilling?

Nej. Det er en betingelse for, at din arbejdsgiver kan få lønkompensation til din stilling, at du ikke arbejder og er sendt hjem med fuld løn i perioden, der gives lønkompensation til.

Er jeg omfattet af ordningen som selvstændig?

Regeringen har vedtaget en særlig hjælpepakke for selvstændige, som du kan læse mere om her

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM