Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Forslag om udskydelse af betaling af moms, skat og AM-bidrag

Regeringen har fremlagt forslag om hjælpepakke, som midlertidigt giver virksomhederne lov til at udskyde betalingen af moms, AM-bidrag og indkomstskat.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A- og B-skat, vil blive omfattet af de lempede regler.

For små og mellemstore virksomheder foreslår regeringen at udskyde betalingen af moms og fristen for betaling af B-skat.

Konkret betyder det, at små virksomheder først skal betale moms 1. marts 2021, hvor virksomhederne også skal afregne moms for 2. halvår 2020, og den betalingsfrist for B-skatter, som ellers lå 20. april 2020 flyttes til 20. juni 2020. Ligesom betalingsfristen 20. maj 2020 udskydes til 20. december 2020.

De selvstændige har desuden mulighed for at nedjustere virksomhedernes forventede overskud via TastSelv på Skattestyrelsens hjemmeside, www.skat.dk. Det vil automatisk medføre lavere eller ingen opkrævning af B-skatter.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.
Samtidig foreslår regeringen, at loftet på den såkaldte skattekonto midlertidigt øges fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Formålet er at afbøde de negative virkninger, som de udskudte betalingsfrister kan medføre i form af negative renter på større bankindeståender.

Lovforslaget forventes at blive behandlet i folketinget 17. marts, så reglerne kan træde i kraft 22. marts 2020.

Se de ændrede betalingsfrister på Skatteministeriets hjemmeside

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM