Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Garantiordninger til dansk erhvervsliv

Regeringen har indført garantiordninger, der hjælper virksomheder, der pga. COVID-19 har været nødt til at aflyse blandt andet konferencer, arrangementer og ferier.

Spredningen af COVID-19 har indtil videre medført aflysninger af blandt andet konferencer, arrangementer og ferier. Det har ramt indtjeningen i blandt andet luftfarts-, rejse-, hotel-, service- og turismebranchen. Virksomhederne mister indtægterne, men de hænger stadig på regningerne. Det kan betyde, at de ikke har penge til at betale de almindelige driftsudgifter til tiden og er således presset på likviditeten.

Garantiordning for SMV’er

Mange små og mellemstore virksomheder er presset på likviditeten. Derfor indfører regeringen en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af COVID-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 30 pct.

Garantiordning for større virksomheder

Regeringen indfører endvidere en garantiordning for 70 pct. af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. som følge af COVID-19. Ordningen vil skulle fungere på markedsvilkår.

Hvor skal man henvende sig for at søge garantiordningerne?

Virksomhederne kan søge om kaution fra Vækstfonden via deres egen bank. Vækstfonden samarbejder med alle danske banker. Virksomheden skal derfor kontakte sin bank eller finansieringsinstitut, og tale med dem om mulighederne for at anvende kaution fra Vækstfonden.

Note: Aktstykke og bekendtgørelse er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i kraft. I første omgang vil virksomheden skulle kontakte egen bank, for derigennem at få mulighed for at få en kaution.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM