Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kompensation for din virksomheds faste udgifter

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter som følge af coronavirus. Her kan du finde svar på spørgsmål om aftalen.

Aftalen betyder, at du som selvstændig får dækket nogle af de faste omkostninger i din virksomhed, som du ikke længere har indtjening til at dække.

Ordningen er gældende fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020 og er åben for ansøgninger frem til 30. juni 2020.

For virksomheder, som er omfattet af visse COVID-19-relaterede restriktioner, er der 15. juni indgået en politisk aftale om en ny og målrettet midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger (læs nederst på siden om denne).

Kan jeg få kompensation for faste udgifter i min virksomhed?

Du kan få midlertidig kompensation for nogle af dine faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter, husleje, renteudgifter og andre faste udgifter, som skal betales, selv om kunderne udebliver.

Du kan få kompenseret mellem 25 og 80 procent af dine faste omkostning. Du kan ikke ansøge om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 12.500 kroner for en tremåneders periode (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen).

Har du en virksomhed, som er ramt af forbud og må lukke, kan du få kompensation på 100 procent af dine faste udgifter i virksomheden.

Hvis din omsætning er faldet væsentligt mindre, skal du betale kompensationen tilbage.

Som virksomhedsejer skal du være opmærksom på, at regeringens hjælpepakker dækker forskellige udgifter, og at de således kan kombineres. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du ikke kan dække de samme udgifter med forskellige hjælpepakker.

Hvilke faste udgifter kan jeg få dækket?

Du kan få kompensation for dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor din virksomhed er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent
  • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent
  • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 procent

Hvordan ansøger jeg om kompensation for faste udgifter?

Du skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Ordningen er forlænget med 1 måned til og med 8. juli 2020, men denne periode skal du ansøge særskilt om.

Du skal bekræfte med tro og love, at omsætningen er faldet. Herefter vil du få kompensationen udbetalt fra Erhvervsstyrelsen.

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have udarbejdet en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt, og om virksomheden har haft driftsunderskud i 2019.

Der kan ydes 80 procent støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Hvor længe kan jeg få kompensation?

Du kan få kompensationen i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020.

Målrettet midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af visse COVID-19-relaterede restriktioner

Den 15. juni blev der indgået en politisk aftale om en ny og målrettet midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af visse COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forbud mod at holde åbent ophæves fra 8. juni 2020 og frem
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Denne ordning vil gælde i perioden fra 9. juli 2020 til og med 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre.

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM