Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kompensation for faste udgifter

Regeringen og folketingets partier indgik 19. marts 2020 en aftale om hjælpepakke til selvstændige og freelancere.

Aftalen betyder, at du som selvstændig får dækket nogle af de faste omkostninger i din virksomhed, som du ikke længere har indtjening til at dække. Her kan du finde svar på spørgsmål om aftalen. Der udestår stadig detaljer i aftalen, så vi opdaterer løbende vores rådgivning.

Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Følg også med på Virksomhedsguiden for nærmere information og tidspunkt for åbning for ansøgninger.

Kan jeg få kompensation for faste udgifter i min virksomhed?

Du kan få midlertidig kompensation for nogle af dine faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter, husleje og andre faste udgifter, som skal betales, selv om kunderne udebliver.

Du kan få kompensation for faste udgifter i din virksomhed, hvis du oplever et tab på mere end 40 procent. Du kan ikke ansøge om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kroner i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen).

Har du en virksomhed, som er ramt af forbud og må lukke, kan du få kompensation på 100 procent af dine faste udgifter i virksomheden.

Du kan få kompensation i op til tre måneder. Hvis din omsætning er faldet væsentligt mindre, skal du betale kompensationen tilbage.

Som virksomhedsejer skal du være opmærksom på, at regeringens hjælpepakker dækker forskellige udgifter, og at de således kan kombineres. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du ikke kan dække de samme udgifter med forskellige hjælpepakker.

Hvilke faste udgifter kan jeg få dækket?

Du kan få kompensation for dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor din virksomhed er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning. Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent
  • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent
  • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 procent

Hvordan ansøger jeg om kompensation for faste udgifter?

Du skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 9. juni som følge af COVID-19. Du skal bekræfte med tro og love, at omsætningen er faldet. Herefter vil du få kompensationen udbetalt fra Erhvervsstyrelsen.

Der kan ydes 80 procent støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Hvor længe kan jeg få kompensation?

Du kan få kompensationen i op til tre måneder i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020.

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM