Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Selvstændige og freelancere kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus.

Er jeg omfattet af kompensationsordningen for selvstændige?

Som selvstændig er du omfattet af ordningen, hvis du som konsekvens af COVID-19 forventer et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 procent. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Du skal være selvstændig erhvervsdrivende og eje minimum 25 procent af virksomheden.
  • Din virksomhed skal i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kroner pr. måned i en forudgående periode.
  • Du skal være registreret i CVR- og CPR-registrene.
  • Virksomheden må maksimalt have 25 fuldtidsansatte.
  • Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Kompensationen kan udgøre 90 procent af det forventede omsætnings- eller B-indkomst-tab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kroner pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kroner pr. måned, hvis du som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle. Kompensationen er skattepligtig. Den medarbejdende ægtefælle skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden inden 9. marts 2020, og vedkommendes A- og B-indkomst må ikke overstige 800.000 kr. i 2020.

Hvor længe kan jeg få kompensation?

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige gælder fra 9. marts til og med 8. august 2020.

Hvad skal jeg dokumentere for at modtage kompensation?

Du skal udfylde en tro- og loveerklæring, når du indmelder dit forventede tab af omsætning. Du skal desuden begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.

Du skal efterfølgende kunne dokumentere et omsætningstab på mere end 30 procent for perioden, hvor du modtager kompensation. Omsætningstabet beregnes i forhold til din gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Erhvervsstyrelsen pålægger enhver virksomhed at anvende revisorbistand. Såfremt du ikke kan opgøre et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af dine momsregistreringer til SKAT.

Hvis din virksomhed har eksisteret under seks måneder, skal du på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv. Dette vil forventeligt ske via en tro-og-loveerklæring og vil blive nærmere fastlagt i den tilknyttede bekendtgørelse.

Hvad sker der, hvis min omsætning ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden?

Hvis din omsætning ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden, skal du betale kompensationen samt renter tilbage.

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis din personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kroner.

Hvordan ansøger jeg om kompensation?

Du skal som selvstændig søge kompensation gennem Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.

Du skal som virksomhed selv ansøge om kompensation med dit NemID. Dvs. din revisor eller adre kan ikke søge for dig.

Ordningerne om kompensation til selvstændige og freelancere, kompensation for faste udgifter, samt lønkompensationsordningen kan kombineres, og du kan dermed få kompensation under alle tre ordninger samtidig, såfremt du opfylder betingelserne. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få dækket de samme udgifter ved brug af flere støtteordninger.

Kan jeg få kompensation, hvis jeg som freelancer/selvstændig/honorarmodtager ikke har et CVR-nummer?

Du er også omfattet af kompensationsordningen som selvstændig eller freelancer uden CVR-nummer. Du kan få dækket 90 procent af dit forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned.

For at få adgang til kompensationen skal du på tro- og love kunne anføre et forventet indkomsttab på mindst 30 procent som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til og med 8. august 2020.

For personer, der ikke bagudrettet (historisk) har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel. Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at du ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kroner i 2020.

Få tjekket din kontrakt

Er du freelancer, og er du i tvivl om hvorvidt din kontrakt giver dig status som lønmodtager, eller om du er freelancer uden lønmodtagerstatus? Få tjekket din kontrakt ved at sende den til dm@dm.dk.

Kontakt DM

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM