Til indhold

Ny særlov giver selvstændige/freelancere mulighed for at kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis de bliver syge af corona-virus.

Hvis du bliver syg af coronavirus, vil du som selvstændig/freelancer kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Bliver du sat i hjemmekarantæne af myndighederne, er du ligeledes berettiget til sygedagpenge.

Regeringen har 17. marts 2020 vedtaget en særlov, som giver udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige. Med loven vil selvstændige få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger. Det er en betingelse, at man opfylder de almindelige sygedagpengeregler.

Hvis man er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, er der ikke krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne, da dette vil kunne medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om coronavirus/COVID-19.

Reglerne træder i kraft med tilbagevirkende kraft med virkning fra 27. februar 2020 og ophører 1. januar 2021.

Sygedagpenge

Folketinget har vedtaget en udvidet ret til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige samt sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til hvordan du skal forholde dig som selvstændig eller freelancer i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere