Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Selvstændig og sygdom

Som selvstændig kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

Som selvstændig kan du få sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt:

  • Du skal i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet.
  • Du skal have arbejdet mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time pr. uge.
  • Du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.

Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Som selvstændig skal du anmelde dit sygefravær via NemRefusion. Det gælder, uanset om du har oprettet en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere. For at kunne anmelde sygdom som selvstændig, skal du være oprettet som bruger af NemRefusion og have en medarbejdersignatur.

Forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag eller fra første fraværsdag, og om du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse. Forsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark.

Læs mere om forsikringen hos Udbetaling Danmark