Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Dansk Musikterapeutforening

Dansk Musikterapeutforening (DMTF) er en landsdækkende faglig klub, hvis formål er at samle musikterapeuterne som faggruppe.

Dansk Musikterapeutforening (DMTF) er en landsdækkende faglig klub, hvis formål er at samle musikterapeuterne som faggruppe, at udvikle og synliggøre musikterapi og musikterapeuters faglige kvalifikationer, samt at formulere og fastholde etiske principper for terapiarbejdet. 

Da titlen musikterapeut ikke er beskyttet, betragtes medlemskabet af DMTF som en garant for faglig kvalifikation og efterlevelse af etisk regelsæt.

Medlemmerne af DMTF er universitetsuddannede musikterapeuter med en bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad i musikterapi.