Gå til sidens indhold

Bestyrelsen DM Offentlig – her er dine repræsentanter

DM Offentlig er en sektor i Dansk Magisterforening som omfatter 9.000 administrativt ansatte DM'ere, der arbejder i alle grene af den offentlige forvaltning i kommuner, regioner og staten.

Blandt sektorens medlemmer finder man både generalister og specialister, der arbejder med forvaltning, miljø, it, kommunikation, HR, udvikling, og rådgivning.

DM Offentlig har en valgt bestyrelse, der ifølge DM’s vedtægter behandler og afgør alle anliggender, som vedrører sektorens medlemmer. Det betyder eksempelvis, at sektorbestyrelsen indsamler og videregiver overenskomstkrav.

Bestyrelsen udgøres pt. af 13 medlemmer, som er

Anne%20Bisgaard%20Pors
Anne Bisgaard Pors
, formand
Cand.mag. i filosofi og historie. Projektleder og fællestillidsrepræsentant for det teknisk administrative personale på Aalborg Universitet.
Mærkesag: Dansk Magisterforening skal være en proaktivt og nærværende fagforening, som arbejder for medlemmer både på det individuelle, solidariske og politiske niveau.

Anita%20Kildebæk%20Nielsen
Anita Kildebæk Nielsen
, næstformand
Cand.scient. i kemi, ph.d. i videnskabshistorie. Arbejder med projektledelse, procesfacilitering og ledelsesbetjening i fællesadministrationen på Københavns Universitet. Tillidsrepræsentant.
Mærkesag: Færre besparelser i det offentlige, gode vilkår for tillidsvalgte og værdifuldt medlemskab af DM for alle medlemsgrupper.

Anders%20Christian%20Rasmussen
Anders Christian Rasmussen

Cand.scient. i biologi og ansat i Kolding Kommune. Arbejder med tilsyn- og godkendelse af virksomheder og støjforhold i forhold til lokalplaner.
Mærkesag: Løn- og ansættelsesforhold

Foto%20mangler
Gregers Lysholm Petersen

Antropolog. Arbejder med it-sikkerhed på Science Fakultet, Københavns Universitet.
Mærkesag: Organisering på arbejdspladsen og inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser

Karin%20Hjortshøj%20Pedersen
Karin Hjortshøj Pedersen

Cand.scient. i biologi og ansat i Naturstyrelsen, tillidsrepræsentant.
Mærkesag: Ledelse i det offentlige og konsekvenserne af New Public Management.

Lis%20Kræmmer
Lis Kræmmer

Cand.mag. i historie og fransk. Blandt andet HR-konsulent i DSB i en årrække, nu freelancer. Tillidsrepræsentant i 25 år.
Mærkesag: Gode rammer og støtte til tillidsrepræsentanter, psykisk arbejdsmiljø.

Ole%20Henckel
Ole Henckel

Ph.d., cand.mag. i Pædagogik og Forvaltning, arbejder med uddannelseskvalitet og internationalisering af uddannelsesområdet på Aarhus Universitet.
Mærkesag: Solidaritet på arbejdsmarkedet, national handlingsplan for stress.

Poul%20Brinch%20Madsen
Poul Brinch Madsen

Cand.scient. havbiolog. Har været ansat i Miljøministeriet i en lang årrække.
Mærkesag: Løn- og arbejdsvilkår, psykisk arbejdsmiljø, uddannelse af tillidsrepræsentanter

Signe%20Møller%20Johansen
Signe Møller Johansen

Mag.art. i Litteraturvidenskab og specialkonsulent på Københavns Universitet.
Mærkesag: Psykisk arbejdsmiljø, karriereveje og lønudvikling i det offentlige

Sune%20Bach
Sune Bach

Cand.tech.soc. og miljømedarbejder i Rudersdal Kommune. Arbejder med jordforurening, grundvandsbeskyttelse, olietanke, varmeplanlægning.
Mærekesag: Alt for mange har svært ved at få deres hverdag til at nå sammen. DM skal kæmpe for medlemmernes faglighed – uden at det koster fritiden.

Viktor%20Harder%20
Viktor Harder

Cand.mag. i psykologi og kommunikation, arbejder med HR i SKAT
Mærkesag: lediges vilkår samt ledelse på offentlige arbejdspladser.