Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

7 gode råd om faglig ledelse

Du er blevet spurgt eller måske allerede udnævnt til at være faglig leder for et team eller en gruppe kolleger på din arbejdsplads. Så hvad skal du være opmærksom på? DM har udarbejdet nedenstående som en hjælp.

AF THOMAS BØTTCHER

Hvad forstår DM ved faglig ledelse uden personaleansvar?
Faglig ledelse handler typisk om at drive, udvikle eller koordinere et fagligt område og med at uddelegere, koordinere eller prioritere opgaver i forhold til kolleger, men uden at have ansvar som personaleleder. Faglige ledere uden personaleansvar kan fx have titel som funktionsleder, gruppeleder, koordinator eller projektleder. 

Hvad er DM’s erfaringer med faglig ledelse uden personaleansvar?
DM’s undersøgelser blandt faglige ledere uden personaleansvar viser, at medlemmerne er meget glade for opgaverne, da de giver nye kompetencer og udviklingsmuligheder. Der er dog også nogle udfordringer forbundet med disse opgaver, som har betydning for løn- og ansættelsesvilkår:

 • 63 % har ikke indholdet af opgaverne skrevet ned
 • 37 % arbejder mere efter, at de får en funktion med faglig ledelse
 • 50 % får ikke ekstra løn eller bliver honoreret på anden vis
 • 5-12 % har afholdt MUS med kolleger  

Hvad er DM’s råd til faglige ledere uden personaleansvar?
 1. Kontakt din tillidsrepræsentant eller DM, inden du starter i en funktion som faglig leder uden personaleansvar.
 2. Din TR skal altid bede om en lønforhandling, når der oprettes en ny funktion som faglig leder. Er du special- eller chefkonsulent i Staten, kan du selv bede om en forhandling.
 3. Gå efter et funktionstillæg og/eller indplacering som special- eller chefkonsulent. Derudover evt. kvalifikationstillæg. Kontakt din tillidsrepræsentant eller DM for sparring
 4. Bed om en stillings- eller funktionsbeskrivelse med opgaver, ansvar og snitflader. Du skal ikke som faglig leder afholde MUS med kolleger eller have det overordnede ansvar for at følge op på kollegers performance eller kvalitet i arbejdet.
 5. Tal åbent med dine kolleger om din nye rolle og fortæl tydeligt om snitflader til den personaleansvarlige leder. Bed din leder om at gøre det samme.
 6. Hold ekstra styr på arbejdstiden, og skær ned på andre opgaver.
 7. Bed om relevant kompetenceudvikling, da det vil dygtiggøre dig i rollen som faglig leder, øge muligheden for løntillæg og styrke din position på arbejdsmarkedet .