Gå til sidens indhold

Forskere sender advarsel til Esbjerg Kommune: 4-dages arbejdsuge er ikke spareøvelse

Esbjerg Kommune vil spare millionbeløb ved at indføre en firedages arbejdsuge. Men arbejdsmarkedsforskere advarer mod at se tiltaget som en effektiviseringsøvelse.

DMO 12-2019, artikel om firedages arbejdesuge
© Colourbox

Af Thomas Bøttcher

Esbjerg Kommune vil, med inspiration fra Odsherred, arbejde for at indføre en fire dages arbejdsuge for op mod 600 administrative medarbejdere.

Det fremgår af den nyligt indgåede budgetaftale, som et flertal i byrådet har indgået.

At dømme efter de foreløbige erfaringer, efter mere end en måneds forsøg i Odsherred med kortere arbejdsuger og længere weekender for knap 300 ansatte, er det måske ikke en dum idé.

De første meldinger fra medarbejderne er overvejende positive, fremgår det blandt andet af en artikel i Magisterbladet. 

Også AC-tillidsrepræsentant Søren Kühnrich vurderer, at medarbejderne generelt har taget godt imod den nye arbejdstid

”Jeg var selv betænkelig for et halvt år siden, men mit indtryk er, at folk er blevet glade for ordningen. Det kan godt være en udfordring for nogle af børnefamilierne, og måske især alenemødre, men de trækker så på deres netværk og får alligevel kabalen til at gå op. Personligt har jeg en oplevelse af mere frihed, og fredagen kan jeg nu tilbringe med min søn, der er autist”, siger han.

Spørgsmålet er så, om den positive stemning i Nordvestsjælland kan finde vej til Sønderjylland.

I første omgang har DM-tillidsrepræsentant i Esbjerg Mette Sejerup Rasmussen udtrykt skepsis. Hun peger på, at forslaget stammer fra et sparekatalog forud for budgetforhandlingerne, hvor rationalet er, at en firedages arbejdsuge vil inddrage den halve times betalte frokostpause om fredagen og konvertere den til arbejdstid de øvrige dage, hvilket ifølge sparekataloget giver en besparelse på 3,8 mio. kroner.

Desuden har kommunen andetsteds vurderet, at en firedages arbejdsuge vil få nogle medarbejdere til at gå ned i tid.

”Der lægges faktisk op til ret drastiske forandringer, som vi ikke på forhånd har været involveret i”, siger Mette Sejerup Rasmussen med henvisning til, at byrådet vedtog forslaget uden at kommunens samarbejdsudvalg havde været inddraget i overvejelserne.

Og selvom byrådet i budgetforliget lægger op til en 'inddragende dialogproces' er det fortsat formålet at opnå en økonomisk besparelse. Stik modsat i Odsherred.

”Formålet er ikke en besparelse, men at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og fritid”, siger Søren Kühnrich.

Forhandlingskonsulent i HK Sjælland, Lena Themsen, er enig. Hun var involveret i hele forløbet omkring den nye arbejdstidsaftale, der har været flere år undervejs.

”Det har aldrig været en spareøvelse, og vi blev fra starten mødt af en meget interesseret direktør, der ville undersøge, om der kunne være en gevinst for både medarbejdere og kommune i at organisere arbejdet på en anden måde”, siger hun.

Det var også kommunaldirektøren, der foreslog, at medarbejderne skulle have ret til to ugentlige kompetencetimer.

Janne Gleerup, arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet, skal følge forsøget i Odsherred de næste tre år. Hun peger også på væsentlige forskelle i Esbjerg og Odsherreds oplæg til fire-dages ugen.

”Man kan skelne mellem fleksibel og komprimeret arbejdstid. I Odsherred har de komprimeret arbejdstiden, men de indlægger også et par timer med fuld fleksibilitet. Umiddelbart tyder udspillet i Esbjerg på, at det er en ren komprimeret arbejdsuge, hvor man skal udføre det samme arbejde på fire dage”, siger hun. 

Og selvom der nu findes en model i Odsherred, mener hun ikke, at den blot kan ’copy pastes’ i andre kommuner.

”Der er stor forskel på, hvordan forskellige afdelinger fungerer, og her er det medarbejderne, der er eksperter. Derfor er det enormt vigtigt, at man giver sig tid til at inddrage alle medarbejdergrupper og laver et grundigt forarbejde. Det er jo ret vigtigt, at finde de bedste løsninger på de udfordringer der er”, siger hun.

Arbejdstid er noget af det mest gennemgribende, man kan ændre på, mener Janne Gleerup, ikke mindst når det drejer sig om længere arbejdsdage. 

For nogle grupper kan lange arbejdsdage fungere godt, for andre mindre godt. Lange nattevagter på 12 timer på hospitaler kan måske fungere for nogle grupper, uden at det nedsætter arbejdsevnen, mens kognitivt krævende arbejde eller anstrengende borgerkontakt med samme længde ikke giver mening for andre grupper.

Af samme grund er restituerende pauser en vigtigt del af en længere arbejdsdag, siger Janne Gleerup.

”For at undgå, at man løber ind i udtrætningsproblemer, er det nødvendigt at tage pausekulturen op til revision. Det er vigtigt at diskutere, hvordan og hvornår vi holder pauser. Er det kollektivt eller efter behov? Hvis en firedages arbejdsuge skal lade sig gøre, må man afstemme forventningerne, fordi det hele er nyt. Så fælles drøftelser om de her ting er uundgåelige”, siger hun.         

”Jeg ser kolleger, der går en tur omkring rådhuset i hold, og jeg er selv med i en elastisk-strækker-klub, hvor vi laver gymnastik. Det er der behov for på de lange dage”, siger hun.

Netop behovet for ekstra pauser er en af årsagerne til, at tillidsrepræsentant Mette Sejrup Rasmussen stiller spørgsmålstegn ved besparelsespotentialet i beregningerne fra Esbjerg Kommune.  

Den skepsis deler Janne Gleerup. For selvom Odsherred Kommune forventer fordele fx i form af bedre borgerbetjening i ydertimer og ved særlige behov, og et forsigtigt håb om øget effektivitet på sigt, er der i sidste ende tale om et bytteforhold, som skal gå lige op, mener hun.

”Jeg synes, det er en væsentlig pointe, at kommunalbestyrelsen i Odsherred ikke har fastlagt kvantitative effektiviseringsmål. Selvfølgelig har de en forventning om, at man får gode arbejdsgange, som er effektive og meningsfulde, men de har fravalgt økonomiske parametre, fordi det vil flytte fokus til effektiviseringsdelen. Målsætningen er at skabe attraktive arbejdspladser, trivsel og et godt arbejdsmiljø”, siger Janne Gleerup.

292 ud af 300 medarbejdere har sagt ja til at deltage i forsøgsordningen.