Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Bæredygtighed: Fagforeningerne vil gå forrest, tillidsrepræsentanterne tøver

DTU’s investeringer i kul- og olieaktier holder ikke, siger de studerende. Spørger man de ansattes tillidsrepræsentanter, lyder svaret: ”Det har vi ikke en holdning til”. Deres fagforeninger vil ellers gerne være fortrop i klimakampen.

Foto: Klimastrejke Campact/Creative Commons

Af Thomas Bøttcher

For de studerende på Danmarks Tekniske Universitet er sagen enkel:

DTU kan ikke både have ambitioner om at gå forrest i den grønne omstilling og samtidig bruge sin egenkapital til at investere i nogle af verdens største olie- og kulselskaber, hvilket DM Offentlig har afdækket.

”Den grønne indstilling bliver selvfølgelig nødt til at afspejle sig i alle aspekter af universitetets virke”, siger Polteknisk Forenings formand, Søren Anton Steffensen Kuhberg.

Dermed opfordrer han rektor Anders Bjarklev til at droppe investeringerne i selskaber som China National Petroleum Corporation, Lukoil, Chevron, Kunlun Energy, Shell, Gazprom, ExxonMobil, Rosneft, Glencore og Petrobras.

For de ansatte er sagen imidlertid ikke helt så enkel. Ingen af de tillidsrepræsentanter for DJØF, IDA, Bibliotekarforbundet og Dansk Magisterforening, som DM Offentlig har talt med, ønsker at tage stilling til investeringerne.

Kun IDA’s tillidsrepræsentant, Allan Dukat, ønsker at kommentere DM Offentligs oplysninger.

”Det kommer meget bag på mig, at DTU har investeret i så mange sorte firmaer, når DTU bryster sig af at have taget FN's 17 verdensmål til sig".

Allan Dukat ønsker dog ikke at udtale sig yderligere og ligesom de øvrige tillidsrepræsentanter samt de to medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen, DM Offentlig har talt med, ønsker han heller ikke at afstand fra investeringerne.

Det er ellers netop medlemmernes aktive lokale stillingtagen til den grønne omstilling, fagforeningerne ønsker.

”Hvis ikke fagbevægelsen og de grønne organisationer skal gå i front for en grøn og retfærdig omstilling, hvem skal så? Vi er jo repræsenteret på alle danske arbejdspladser, så derfor er det et glimrende sted at bringe bæredygtige ideer videre til ledelsen”, lød det således fra DM-formand Camilla Gregersen og IDA-formand Thomas Damkjær Petersen i et debatindlæg i Politiken i maj i forbindelse med lanceringen af ”Broen til Fremtiden” er en alliance bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Også DJØF og Bibliotekarforbundet er med i alliancen.

”Der skal lægges pres på beslutningstagere og helt lokalt på de enkelte arbejdspladser”, sagde Thomas Damkjær Petersen i et ledsagende interview.

TR: Ledelsernes sag, ikke min

Men som Kasper Bøgh Pedersen, informationskonsulent og tillidsrepræsentant for Bibliotekarforbundet siger:

”Jeg har ikke nogen holdning til DTU’s investeringer og synes også, jeg sidder i en anden rolle. Jeg er også helt sikker på, at ledelsen og bestyrelsen har helt styr på investeringerne. Og så har jeg heller ikke fået noget mandat fra min fagforening, der gør at jeg skulle forholde mig til det. Min opgave er at sørge for de bedst mulige forhold for medarbejderne i samarbejde med ledelsen. Og jeg synes, det her falder uden for skiven”, siger han.

Heller ikke specialkonsulent og tillidsrepræsentant for Dansk Magisterforening og DJØF Nina Kjærgaard mener, at hun har forudsætninger til at forholde sig til olie- og kulinvesteringerne.

Hun understeger, at hun hidtil ikke har haft kendskab til aktierne og alene af den grund ikke kan tage stilling, men siger samtidig:

”Det med bæredygtighed er en problemstilling, vi hele tiden diskuterer. Hvad gør vi, hvad gør vi ikke, og hvordan bliver vi bedre. Men jeg synes ikke, jeg kan sidde og på eget initiativ beslutte, at fagforeningerne eller medlemmerne skal forholde sig til DTU’s investeringer. Hvis det er noget, jeg skal rykke på, så må det komme fra dem”, siger hun.

I Nina Kjærgaards optik falder DTU’s investeringer uden for, hvad den enkelte tillidsrepræsentant bør have en holdning til.

”Det er ikke noget, jeg overhovedet har spekuleret over, eller vidste fandtes, men umiddelbart mener jeg ikke universiteternes placering af deres likvide midler er en tillidsrepræsentants første prioritet, men det kan være, at jeg ikke har set lyset. Vi har simpelthen for mange andre udfordringer i hverdagen lige nu. Der taler vi om massefyringer, diskrimination, krænkelser, de helt klassiske problemstillinger for en fagforening. Det kan godt være investeringer bliver noget vi skal forholde os til i fremtiden, men jeg er ikke blevet orienteret om det endnu”, siger hun.

TR: Vi har rigeligt at se til

I Nina Kjærgaards optik falder DTU’s investeringer uden for, hvad fagforeningerne bør have en holdning til.

”Jeg synes umiddelbart ikke, at det er en sag for fagforeningerne, men det kan være, at jeg ikke har set lyset. Vi har simpelthen andre udfordringer i hverdagen. Der taler vi om krænkelser, diskrimination, fyringer, klassiske problemstillinger for en fagforening. Det kan godt være investeringer bliver en del af fremtiden, men jeg har ikke set det endnu”, siger hun.

”At det kan blive tilfældet, fremgår af en beslutning på DM’s kongres i maj. Her blev det vedtaget at DM’s principprogram skal indeholde en formulering om at fagforeningen ”skal arbejde for et miljø- og klimamæssigt bæredygtigt samfund, der også tilgodeser de kommende generationer”.

Ifølge DM’s formand, Camilla Gregersen, ”er det en god idé at beslutte en investeringspolitik og have fx bæredygtighed for øje. Den proces har vi selv været igennem i DM med vores kapitalforvaltere”.

Tilføjelsen til DM’s principprogram er dog ikke ensbetydende med, at DM nu vil opfordre sine tillidsrepræsentanter til at kræve bæredygtig omstilling på arbejdspladsen. Men hun opfordrer til, at man tænker sig om.

”Hvis vi skal nå i mål med at løse klimaudfordringerne, er det afgørende, at der på alle planer i samfundet lyttes til eksperterne. Det er oplagt, at ledelse og tillidsvalgte sammen taler om, hvad der kan lade sig gøre på den enkelte arbejdsplads. Vi kan ikke centralt i DM sige, hvad der er det rigtige på alle arbejdspladser, men vi kan opfordre til, at alle lader sig inspirere af viden på miljø- og klimaområdet og sætter det i spil, der hvor de kan, også på arbejdspladserne, siger hun.

IDA: Helt klart en fagforeningssag

Foreløbig ønsker ingen af DTU’s to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer at tage investeringerne op i bestyrelsen.

Anette Frøhling, valgt blandt det teknisk-administrative personale, ønsker ikke at udtale sig, mens IDA-tillidsrepræsentant og seniorforsker Anders Henry siger, at ”det er ikke noget, der efter min vurdering falder ind under forhold, jeg er blevet bedt om at varetage, nemlig arbejdsforholdene”.

IDA’s formand, Thomas Damkjær Petersen, håber dog, at det kan blive tilfældet.

”Hvis vi vil sikre, at jordkloden er til at leve på for vores børn og børnebørn, så skal vi tage klimaet alvorligt og blande os på alle niveauer. Når det gælder DTU, så giver det størst mening på bestyrelsesniveau, hvor man træffer beslutninger om investeringer. Men man kan da også tage det op med sin lokale tillidsrepræsentant, som kan bringe det videre op i systemet”. 

Forelagt at ingen af de tillidsrepræsentanter, som DM Offentlig har talt med, har en holdning til spørgsmålet, siger han:

”Jeg tænker lidt, at vi har en opgave som forening i forhold til dem der træffer beslutningerne på arbejdspladsen og i forhold til at holde vores tillidsrepræsentanter opdaterede på vores politiker, også på overordnede ting som investeringer. Men det her er også nyt, at vi overhovedet begynder at forholde os til de her spørgsmål”.