Gå til sidens indhold

Tal og fakta

Hvor mange selvstændige er der i DM? Hvad arbejder de med? Og hvor meget tjener de? Få tal og fakta om selvstændige i DM.

I Dansk Magisterforening er der 777 medlemmer, der har selvstændigt arbejde eller freelance arbejde som deres primære beskæftigelse.  1804 medlemmer supplerer deres indkomst med selvstændigt arbejde eller freelancearbejde.

Blandt de fuldtidsselvstændige er der 764, der ikke har ansatte og blot 13 selvstændige medlemmer har ansatte i deres virksomhed.

Indkomst

Den gennemsnitlige årlige indkomst for de selvstændige DM’ere i 2017 var 331.000 kroner. Den fjerdedel af de selvstændige DM’ere, der tjente mindst tjente 98.000 kroner eller derunder pr år og den fjerdedel, der tjente mest tjente 406.000 kroner eller mere om året.

Aldersfordeling

De fleste af de selvstændige DM’ere er i slutningen af trediverne eller starten af fyrrene og færrest er i de yngste og ældste aldersgrupper.

Diagram som viser aldersfordeling

Kilde: Dansk Magisterforening på baggrund af Danmarks Statistik (2017). Optællingen er foretaget på baggrund af 777 DM medlemmer med selvstændigt arbejde som deres primære beskæftigelse.

Uddannelsesbaggrund

Langt de fleste selvstændige DM’ere har en humanistisk uddannelsesbaggrund. Det gælder 448 medlemmer eller 58 procent af de selvstændige DM’ere.

Diagram som viser uddannelsesbaggrund

Kilde: Dansk Magisterforening på baggrund af Danmarks Statistik (2017). Optællingen er foretaget på baggrund af 777 DM-medlemmer med selvstændigt arbejde som deres primære beskæftigelse.

Køn

Der er flere kvindelige DM’ere end mandlige DM’ere, der er selvstændige. 59 procent af de selvstændige DM’ere er kvinder.

Diagram som viser kønsfordeling

Kilde: Dansk Magisterforening på baggrund af Danmarks Statistik (2017). Optællingen er foretaget på baggrund af 777 DM-medlemmer med selvstændigt arbejde som deres primære beskæftigelse.