Til indhold

Læs undersøgelsen af fagarkæologers arbejdsvilkår og opgaver på de danske lokalmuseer, og få otte anbefalinger til forbedring af vilkårene.

Dansk Magisterforening og Foreningen af Fagarkæologer inviterede i sommeren 2014 alle magistre med arkæologiske arbejdsopgaver på de lokalmuseer, der står for det bygherrefinansierede arkæologiske arbejde i Danmark, til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres ansættelses- og arbejdsvilkår.

Undersøgelsen drejede sig bl.a. om, hvor mange arkæologer der var ansat i året 2013 ved de lokalmuseer, som har arkæologiske arbejdsopgaver, om de var ansat i faste eller tidsbegrænsede stillinger, og hvad de beskæftigede sig med. Hertil kom nogle spørgsmål om, hvorvidt arkæologerne blev orienteret om de dispositioner, som museumsledelserne traf, hvorvidt de blev inddraget i de processer, som førte til disse dispositioner, og hvilke faglige udviklingsmuligheder de havde.

Undersøgelsen dokumenterer markante forskelle mellem de to hovedgrupper af arkæologer – de fastansatte og de tidsbegrænset ansatte.

Også de studerende blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Der var imidlertid for få svar til, at det er muligt at udtale sig generelt om denne gruppes vilkår.

Ud over de resultater, som bygger på de svar, som arkæologerne har givet på undersøgelsens spørgeskema, rummer den fulde rapport også et afsnit antallet af uddannede, beskæftigede og ledighedsberørte arkæologer i en kortere periode.