Til indhold

Du finder her en fortegnelse over landsklubbestyrelsens medlemmer med adresser og telefonnumre.

Fortegnelsen er ordnet således, at de to medlemmer, der er valgt som bestyrelsens formand og næstformand, anføres først; dernæst følger bestyrelsens medlemmer i alfabetisk rækkefølge.

Landsklubbestyrelsen kan bestå af til og med 14 medlemmer, fordelt forholdsmæssigt mellem de tre landsdækkende klubbestyrelser efter disse klubbers medlemstal.

Formand

Erik S. Christensen
Nordjyllands Kystmuseum
T: 22 89 92 38
M: ech@kystmuseet.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Anders Christian Dalsager
Rigsarkivet
T: 31 15 19 79
M: andersdalsager@gmail.com

Hanne M. Veber
T: 26 71 05 50
M: veberh@yahoo.com

Hugo Hvid Sørensen
Museum Vestsjælland
T: 51 91 07 96
M: hhs@vestmuseum.dk

Kell Sønnichsen
Styrelsen for IT og læring
T: 21 65 66 87
M: kell@soenniksen.dk

Kent Laursen
Vejlemuseerne
T: 22 83 94 22
M: ukent@hotmail.com

Lars Trap-Jensen
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
T: 28 93 79 05
M: larstrap@gmail.com

Regine Grytnes
Regionshospitalet Herning
T: 22 16 83 18
M: reggry@rm.dk

Tina Christensen
Danmarks Meteorologiske Institut
T: 21 25 9153
M:tic@dmi.dk

Vibeke Knöchel Christensen
Museum Lolland-Falster
T: 21 26 94 54
M: avc@museumlollandfalster.dk

Opdateret 17/09/2020

AC-sekretær for bestyrelsen

Mads Flyvholm

Politisk konsulent