Gå til sidens indhold

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Landsklubbestyrelsens arbejdsopgaver udledes af de formål for Dansk Magisterforening, som er beskrevet i Foreningens Vedtægt af maj 2015, § 3. Nøgleordet er ”interessevaretagelse” i forhold til medlemmerne; interessevaretagelsen angår klassiske, fagforeningsmæssige områder.

Blandt de områder, som Landsklubbestyrelsen typisk beskæftiger sig med, kan nævnes:

  • Løn og ansættelsesvilkår
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejdsmarkedsforhold
  • Faglighed
  • Kompetenceudvikling

Disse abstrakte formuleringer omsættes i Bestyrelsen navnlig i:

  • Initiativer i forhold til alle medlemmer i Landsklubben for Forskning & Formidling; initiativerne kan være formuleret i Bestyrelsen, man kan også skyldes beslutninger i en af de tre landsdækkende klubbestyrelser eller henvendelser fra tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner eller medlemmer. Initiativerne har form af beslutninger om at handle på den ene eller den anden måde
  • Mandatgivning til Bestyrelsens repræsentant(er) i Hovedbestyrelsen. Bestyrelsesmøderne ligger umiddelbart forud for Hovedbestyrelsens møder, hvis dagsordenspunkter drøftes i det omfang, hvor de skønnes at være relevante for Bestyrelsen. Mandaterne er mundtlige og finder normalt plads i referaterne af hovedbestyrelsesmøderne; disse referater indgår i de efterfølgende bestyrelsesmøder
  • Erfaringsudveksling under møderne eller på anden vis. Under møderne kan denne erfaringsudvikling finde sted under faste dagsordenspunkter, men kan også være forbundet med andre dagsordenspunkter

Interessevaretagelsen finder imidlertid også sted i kraft af initiativer, der er taget i Hovedbestyrelsens underudvalg, i første række Forretningsudvalget, Overenskomstudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Arbejdspladsudvalget:

  • Forespørgsler fra et hovedbestyrelsesudvalg om Bestyrelsens holdning til dette eller hint anliggende. Sådanne forespørgsler besvarer Bestyrelsen oftest skriftligt

Som det fremgår ovenfor, er beslutningsstrukturen i DM hierarkisk, men initiativer og beslutninger kan sagtens formuleres på det laveste niveau, i det formelle system i en af bestyrelserne for de tre landsdækkende klubber og herefter vandre videre til det overliggende niveau, Landsklubbestyrelsen, og eventuelt herfra til Hovedbestyrelsen.

Landsklubbestyrelsen afholder fem-seks møder årligt. Møderne ligger i tilknytning til Hovedbestyrelsens møder, således at relevante sager på Hovedbestyrelsens dagsorden kan drøftes i Landsklubbestyrelsen.