Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Særstilling

Her kan du læse om, hvad særstillinger er, samt om hvilke muligheder du har, hvis du sidder i en særstilling.

En stilling kan have et så særligt indhold, eller en ansat så særlige kvalifikationer, som også er afgørende for at kunne varetage stillingen, at der – efter gennemløb af faseforhandlingssystemet og afholdelse af mæglingsmøde – er mulighed for at varsle kollektive kampskridt. Her betyder det blokade af stillingen og/ eller strejke i den konkrete stilling.

Denne mulighed er en absolut undtagelse til den almindeligt gældende fredspligt i overenskomstperioderne. Den gælder endvidere udelukkende i forbindelse med nyansættelser eller ved lønforhandling i forbindelse med stillingsændringer, som er så omfangsrige, at de kan sidestilles med nyansættelser.

Der er ikke nogen facitliste for, hvornår der er tale om særstilling og dermed mulighed for konflikt. Det er dog ved faglig voldgift, anlagt af DM mod Nordjyllands Amt i 2004, slået fast, at ”konfliktretten ved nyansættelse under overenskomsten anses for begrænset til tilfælde, hvor overenskomstens forudsætninger for aflønning alene med basisløn ikke er opfyldt, så der af den grund under overenskomsten er krav om et tillæg. Alene i sådanne tilfælde er der ved uenighed om størrelsen af det tillæg, der efter overenskomsten skal ydes, konfliktret.”

Det er DM’s opfattelse, at dette i hvert fald må betyde, at når der er tale om stillinger med et ledelsesansvar (personaleledelse og/eller faglig ledelse), så er der tale om særstilling og dermed konfliktmulighed, hvis der ikke ydes (funktions)tillæg.

Politisk anbefaling

DM ønsker at føre en aktiv lønpolitik. Det betyder blandt andet, at hvor der ikke kan opnås enighed om ydelse af tillæg og der er tale om en særstilling, bør konfliktmuligheden forfølges. Dette er, som nævnt, en konkret vurdering, som vil blive foretaget af DM. Såfremt det vurderes, at der er tale om særstilling, vil en beslutning om eventuel varsling af konflikt skulle træffes af DM’s Hovedbestyrelse.