Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Råd og vejledning i konfliktsituationer

Er du kommet i en uløselig konflikt med din højskole, kan du søge råd og hjælp i din fagforening. DM (Dansk Magisterforening) er i sekretariatet indstillet på, at yde dig såvel akut hjælp som mere langsigtet hjælp.

Hvis der ikke er mulighed for at opnå forlig med din arbejdsplads kan din sag indbringes for et forligs- og voldgiftsnævn. Her vil vi være din bisidder (advokat) og går en evt. kendelse dig imod, vil vi, hvis det er formålstjenstligt, støtte dig i en evt. retssag

Alle udgifter vil blive dækket af din fagforening.