Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Musikkonservatorier

Den landsdækkende klub omfatter undervisere ved landets musikkonservatorier.

Bestyrelsens medlemmer er tillidsrepræsentanter ved musikkonservatorierne:

  • Det kongelige Danske Musikkonservatorium
  • Det Jyske Musikkonservatorium
  • Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
  • Rytmisk Musikkonservatorium

Sektionen omfatter ca. 100 medlemmer.

Sektionens formål er:

  • at forbedre arbejdsforholdene på de enkelte konservatorier - samt konservatorierne generelt,
  • at indsamle, koordinere og prioritere områdets overenskomstkrav,
  • at informere om, diskutere og vidensdele sektions- og institutionsrelevante emner og problemer,
  • at foranledige valg af tillidsrepræsentanter og disses suppleanter ved sektionens institutioner,
  • at sikre kvaliteten af medlemssagers behandling i DM's sekretariat.