Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljø

Professionshøjskoleområdet har gennem de sidste 20 år været udsat for vedvarende organisations- og strukturændringer – fra selvstændige uddannelsesinstitutioner, over CVU-dannelserne til professionshøjskolerne under et University College – med deraf følgende belastninger i det psykiske, men også det fysiske arbejdsmiljø.

DM har til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter udarbejdet en
Vejledning om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på professionshøjskoler (pdf)

Heri kan du også finde en oversigt over DM's tilbud til medlemmer, der får problemer i forbindelse med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, der ikke kan løses af TR/AMR, fx arbejdsbetinget stress med deraf følgende sygemelding.

På dm.dk finder du generelle oplysninger om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og de pjecer DM har udgivet, blandt andet: 

Er du stressramt? En vejledning (pdf) 

Stress – tilbage på job efter en sygemelding (pdf) 

Læs mere om hvervet som arbejdsmiljørepræsentant