Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

PL-legatet

- for lærere ved de private folkeskolelærerseminarier

PL%20Legatets%20logo

Om legatet
PL-legatet er oprettet 28. april 1973. Legatets midler stammer fra Privatseminariers Lærerforening, som blev ophævet i 1972. Foreningens formue blev overført til PL-legatet ved ophøret. Siden er legatets hovedstol konsolideret, og gennem snart 50 år har legatet virket i forhold til undervisere ved de tidligere private folkeskolelærerseminarier. PL-legatet ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer udpeget af DM. Bestyrelsen uddeler midler på 1 - 2 årlige bestyrelsesmøder efter ansøgning. Opslag herom annonceres i Magisterbladet.

PL-legatet har i henhold til fundatsen støttet løsningen af særlige opgaver ved læreruddannelserne til gavn for fortrinsvis læreruddannede undervisere fra læreruddannelser med tilknytning til et af de tidligere private folkeskolelærerseminarier. Legatet kan yde støtte i forbindelse med forsøgs- og udviklingsarbejde samt andre studieaktiviteter til gavn for læreruddannelsen. Legatet kan derudover yde støtte til læreruddannede undervisere ved de ovenfor nævnte læreruddannelser, hvor der er opstået vanskeligheder i forbindelse med ansættelse eller tjenesteforhold.

Særligt er der gennem de senere år uddelt midler til underviseres kompetenceudvikling, fx deltagelse i de nordiske læreruddannelseskonferencer. Ansøgninger, der også er økonomisk støttet fra ansøgerens ansættende myndighed, er især blevet tilgodeset. Legatets mulighed for at yde støtte afhænger af det årlige afkast af legatets formue.

 • PL-legatet fundats

  PL-legatets fundats er ændret flere gange siden legatets stiftelse i 1973, senest 23. november 2018. Dog er legatets formål fastholdt i forhold til den oprindelige idé, ligesom den personkreds der er berettiget til at modtage midler er uændret.

  Fundatsen er godkendt af fondsmyndigheden, i dette tilfælde Civilstyrelsen under Justitsministeriet.

  Hent PL-legatets fundats (pdf) 

 • PL-legatet ansøgning

  PL-legatet skal søges, og ansøgningen skal indeholde en begrundelse for den påtænkte anvendelse af legatet. Legatet kan søges af undervisere ved læreruddannelser med tilknytning til et af de tidligere private folkeskolelærerseminarier og ydes fortrinsvis til læreruddannede undervisere. 

  Ved ansøgning anvendes nedenstående skema.

  Tilsagn og afslag om støtte meddeles pr. e-mail umiddelbart efter førstkommende bestyrelsesmøde. PL-legatet begrunder ikke afslag på ansøgninger.

  Ansøgningen indsendes via tjenestemail til formanden for legatbestyrelsen studieleder Thorkild Donskov Rams, thr@ucn.dk

  Hent ansøgningsskemaet (Word)