Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Din TR-rolle

Hvad ligger der egentlig i rollen som TR, og hvordan gør du livet nemmere for dig selv, når du skal indtage din nye rolle? Bliv guidet igennem den første tid som TR.

Tag del i den faglige kamp som tillidsrepræsentant. TR Anders Budtz-Jørgensen bruger ofte DM til sparring og råd til, hvordan man fx dirker en svær lønforhandling op.

Din fornemmeste opgave som TR er at være DM’s repræsentant på din arbejdsplads og dine kollegers repræsentant overfor ledelsen.

Det er din opgave at fremme medarbejdernes interesser og fungere som talsperson for de medarbejdere, du repræsenterer.

Det er også din pligt - i samarbejde med ledelsen - at fremme, vedligeholde og udbygge gode arbejdsforhold, og at handle i overensstemmelse med gældende aftaler og overenskomster.

Helt konkret betyder det, at du som TR skal søge mindelige løsninger, ikke må opfordre til konflikt og at du så skal søge at hindre overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Kend regler og retningslinjer

Ingen udfører TR-hvervet ens, og alle har forskellige prioriteringer og interesser. Dog er der naturligvis regler og retningslinjer, som du skal kende, når du skal tage stilling til konkrete sager som TR.

Som TR kommer du til at agere i forskellige situationer og har et ansvar, som du måske ikke har prøvet før.

Gennem uddannelse samt personlig sparring og rådgivning fra din personlige DM-konsulent og nyhedsbreve klæder vi dig naturligvis på til at håndtere disse situationer.

Men hvordan du tackler situationerne, afhænger i høj grad af din egen person og dine prioriteringer.

Gode råd til rollen som talerør og formidler

  • Afstem forventningerne blandt kollegerne til din TR-rolle
  • Kommunikér meget med dine kolleger - både mundtligt og skriftligt
  • Hav fokus på det, der optager medarbejdergruppen - og vær proaktiv
  • Gør brug af DM’s tilbud om oplæg - skriv til tr@dm.dk eller kontakt din personlige DM-konsulent, hvis du er interesseret.
  • Tjek vores færdige præsentationer om blandt andet psykisk arbejdsmiljø, arbejdstid, lønforhandling og kompetenceudvikling, som du kan bruge direkte på klubmøderne. Se oplæggene
  • Brug ressourcer på at opdyrke en god relation til ledelsen, som gør det nemmere, når du skal formidle budskaber på medarbejdernes vegne.

Læs mere

Hvis du er offentligt ansat TR

Hvis du er privatansat TR

Vi har samlet alt relevant stof, du skal bruge i dit arbejde som TR på vores website.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din personlige DM-konsulent, du har fået tilknyttet eller skrive i vores lukkede Facebook-gruppe for tillidsvalgte i DM, hvor andre TR’er kan byde ind med erfaringer og gode råd.

Få gode råd, inspiration samt links til pjecer, regler og retningslinjer

Kig med og deltag i debatten i vores lukkede Facebook-gruppe