Gå til sidens indhold

Netværk for tillidsvalgte

Står du som mange andre tillidsvalgte ret alene med udfordringerne på din arbejdsplads? Et netværk med andre tillidsvalgte kan give dig ny inspiration og fornyet gejst. Meld dig ind i dit regionale netværk, hvor du møder tillidsvalgte med samme udfordringer som dig. Udover sparring og erfaringsudveksling, får du et læringsfælleskab og konkrete værktøjer til at skabe et fagligt fællesskab med kollegerne på din arbejdsplads.

Bliv en del af et stærkt netværk sammen med andre tillidsvalgte. Gennem netværket får du konkrete redskaber, så du i fællesskab med dine kolleger kan skabe forandringer hjemme på arbejdspladsen.

Du får et læringsfællesskab

Vi har opdelt landet i fem netværksregioner, og alle tillidsvalgte er som udgangspunkt medlemmer af netværket i deres region. Dog skal du selv tilmelde dig, da vi ikke må gøre det for dig i forhold til persondataloven.

Tilmeld dig dit regionale netværk her

Med netværkene imødekommer vi efterspørgslen efter fællesskaber, hvor I som tillidsvalgte først og fremmest får en let og struktureret adgang til hinandens erfaringer og metoder.

Dermed skaber vi sammen et læringsfællesskab, hvor du får konkrete værktøjer til at arbejde strategisk med at forbedre løn- og arbejdsforhold og til at mobilisere kollegerne, så I kan opnå resultater sammen.

Under og efter opstartsmøderne har du mulighed for at danne netværk eller tilslutte dig mindre lokale netværk, der opstår efter behov, og som får lov til at leve så længe, der er brug for dem.

De fem regionale netværk er permanente og det anker, det gør, at netværkene bliver ved med at opstå og leve lokalt.

Vi holder strategiseminarer i de fem regionale netværk i foråret og efteråret. Så hvis du har en god idé til et emne, der kan komme op at flyve i et netværk af flere tillidsvalgte, er det oplagt at møde op til strategiseminaret i din region. Vi giver dit emne liv, og du går derfra med en plan for, hvordan vi kommer videre sammen.

Din idé kan munde ud i et nationalt netværk, eller et netværket for lokale aktører alene. Det er jeres netværk, og jer der sætter rammerne for det.

På strategiseminaret får du værktøjer, der klæder dig på til at facilitere et bæredygtigt netværk, som opnår de resultater, du og I sætter jer for. Stærke netværk af tillidsvalgte formår at mobilisere mange om en fælles sag, hvad enten det drejer sig lønpolitik, lige adgang til efteruddannelse eller forbedring af arbejdsmiljøet. Når flere arbejder mod samme mål, står vi stærkere og med større gennemslagskraft.

Læs mere om strategiseminaret i din region og tilmeld dig

Sammen skaber vi forandringer

Vi har brug for stærke fagforeninger. Akademikere skal fx stå på mål for meget i den offentlige og politiske debat, og trods høj beskæftigelse er der fortsat for høj ledighed blandt nogle akademiske grupper.

Derfor prioriterer DM nu fællesskabet endnu stærkere. For det er vigtigt at stå sammen i stærke fællesskaber, så vi fortsat kan forbedre løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne.

I DM vil vi fællesskabet

DM er en fagforening med power. Vi kan træde ind i det inderste politiske rum i partierne og organisationerne, når vi gør vores indflydelse gældende og kæmper nationalt for bedre løn- og ansættelsesforhold. 

Det har stor betydning for medlemmerne. Men der er i lige så høj grad brug for forandringer på den enkelte arbejdsplads, og her er du som tillidsvalgt krumtappen. Du kan sammen med kollegerne finde ud af, hvilke udfordringer I har på jeres arbejdsplads, og I kan løse dem sammen. Det skaber sammenhold og medlemmerne får i højere grad øje på fagforeningens berettigelse. Det er med til at fastholde medlemmer og skabe interesse hos potentielle medlemmer. Og jo større volumen vi har som fagforening, jo større indflydelse kan vi få.

Derfor er netværk for tillidsvalgte en vigtig brik i at skabe fællesskaber og til at nå i mål med at skabe forbedringer.

Involver kollegerne og opnå resultater sammen

Kom med i dit regionale netværk og få støtte til at blive en endnu bedre tillidsvalgt på din arbejdsplads.