Gå til sidens indhold

Sådan fungerer de regionale netværk

De regionale netværk er organiseret med en tovholder og en kernegruppe. Her kan du finde oplysninger om, hvordan netværkene fungerer, og hvilke udgifter du kan få refunderet, når du deltager i aktiviteterne.

Den regionale kernegruppe

Hvert regionalt netværk har en kernegruppe, som administrerer og planlægger det regionale netværks aktiviteter. Kernegruppen etablerer sig ved valg hvert år, og det tilstræbes, at kernegruppen består af en bred gruppe af repræsentanter fra private/offentlige arbejdspladser, og at både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemsvalgte politikere er repræsenteret.

Kernegruppen aftaler aktiviteterne i netværket og fordeler de konkrete opgaver. DM anbefaler, at aktiviteterne løber i tre spor:

Oplysning

 • Lokale arrangementer, uddannelser og oplæg

Socialt og relationer

 • Kernegruppen bliver et ankerpunkt for lokal kontakt med tillidsvalgte
 • Kernegruppen har samtaler med nyvalgte tillidsvalgte, samt introduktion til DM og DM’s struktur
 • Kernegruppen har overblik over de mindre netværk i regionen og har kontakt til dem

Politisk

 • Medlemsvalgte politikere har også adgang til kernegruppens arbejde, og derfor er det muligt at løfte mere lokale sager ind i et større politisk niveau. Det kan potentielt betyde, at vi sammen kan sætte nationale dagsordner og opnå større, politiske sejre.

Den regionale tovholder

Hver regional kernegruppe har en tovholder, som er overordnet ansvarlig for netværkets fremdrift. Tovholderen rekrutteres til en et-årig ansættelse og forventes at varetage følgende opgaver:

 • Økonomisk ansvarlig for regionens budget
 • Kontakt og sparringspartner til initiativtagerne i netværkene i regionen
 • Tovholder på opgaver i kernegruppen
 • Kontakt til DM’s sekretariat
 • Møde med de øvrige tovholdere en gang om året
 • Kort fortalt: en ankerperson, som driver netværket og sørger for, at det er i god trivsel

Tovholderen honoreres med 18.000 kroner om året.

Refusion for transport og forplejning

Alle DM'ere, som deltager i aktiviteter i de regionale netværk, får refusion for transportomkostninger, og forplejning, mens der ikke ydes lønrefusion.

Transportomkostninger dækkes med billigste offentlige transport (rejsekortpris).

Forplejning til møderne omfatter følgende beløb pr. deltager, inklusive drikkevarer: Morgenmad 83 kroner, frokost 124 kroner og middag 252 kroner. Alkoholiske drikkevarer dækkes ikke. 

For at få udgifter til forplejning dækket, skal DM altid have en deltagerliste fra møderne. Hvis mødet er annonceret i DM's kalender, kan vi se, hvem der har deltaget, og I behøver ikke lave listen.

Men hvis mødet er mere uformelt og ikke annonceret i kalenderen, skal tovholder lave en deltagerliste og sende den til tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk 

Refusion af udgifter til aktiviteter

Guide til tovholdere og kernegrupper

I guiden kan du læse mere om netværkets fundament, og hvilke opgaver kernegruppen og tovholderen har, og hvordan du holder styr på økonomien. Du får også tips til netværksarrangementer, og hvordan du kan annoncere dem.

Læs guiden