Gå til sidens indhold

Brug din klub

Det stærkeste værktøj til at skabe forandringer på arbejdspladsen er kollegafællesskabet og klubben. Det er klubben, der prioriterer, hvilke dagsordener der er vigtigst, og kan hjælpe med at løfte dem.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Klubben er de kolleger, du repræsenterer, og kan enten være en AC-klub eller en DM-klub. Klubbens vigtigste funktion er at være det forum, hvor I kan koordinere de fælles handlinger, der skal bringe jer nærmere det arbejdsliv, I ønsker i forhold til eksempelvis organisering af arbejdet, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår generelt.

Din klub er dit bagland, og klubben danner et godt afsæt for, at I får et velfungerende samarbejde med ledelsen og indflydelse på eget arbejde. Klubben kan kvalificere og understøtte de spørgsmål, som kan du bringer videre i MED- eller samarbejdsudvalg, eller som du og ledelsen skal forhandle om. Det kan fx være den årlige tillægsforhandling, den lokale lønpolitik eller en lokal aftale om arbejdstiden. Det kan også være retningslinjer for kompetenceudvikling eller andre personalepolitiske spørgsmål. Når flere er med til at støtte op om fælles aftalte indsatser, er der større sandsynlighed for at opnå de resultater, I ønsker i klubben.

Som repræsentant for kollegerne, får du det mandat, du skal forhandle inden for, i klubben.  

Læs mere om at stifte en klub, formalia og økonomi 

Kom godt fra start

Til det første møde i klubben kan du med fordel sætte et punkt på, der handler om, hvilke opgaver I kan løfte i fællesskab, og hvordan klubben helt konkret kan støtte. DM anbefaler, at I går fra mødet med konkrete opgaver fordelt på så mange kolleger som muligt. Det kan være med til at sikre, at I starter jeres liv som klub med dig ved roret med så stort et fælles engagement som muligt. Hvis I ikke har etableret en klubbestyrelse, kan det være en rigtig god ide at gøre. Bestyrelsen fungerer ofte som en stærk inderkreds til sparringer og opgavefordelinger – men resten af klubben kan også sagtens inddrages i arbejdet. Det er også deres arbejdsliv, det gælder.

Meld dig ind i dit lokale netværk

Et lokalt netværk med andre tillidsvalgte kan give dig ny inspiration og fornyet gejst. Derfor har vi startet fem regionale netværk, hvor du møder tillidsvalgte med samme udfordringer som dig.

Udover sparring og erfaringsudveksling, får du et læringsfælleskab og konkrete værktøjer til at skabe et fagligt fællesskab med kollegerne på din arbejdsplads.

Netværk for tillidsvalgte