Til indhold

Alle kurser for tillidsvalgte har nu hybridundervisning

DM har besluttet, at det skal være muligt at deltage online i uddannelsen for tillidsvalgte. Vi anbefaler, at du kun deltager online, hvis du ellers må melde afbud. Men er du sendt hjem, skal du have tilladelse fra din arbejdsgiver til at deltage fysisk.

Indtil vi får en coronavaccine, vil det for nogle af jer være svært eller umuligt at være sammen med for mange andre, som I ikke omgås i dagligdagen. Det kan fx være, fordi I tilhører en risikogruppe, eller fordi I ikke må mødes professionelt med andre end jeres nærmeste kolleger.

Derfor stiller vi onlinefaciliteter til rådighed, så I har mulighed for at deltage online på Zoom.

Men vi ved, hvor meget det betyder for jer som tillidsvalgte at mødes fysisk. Det giver mulighed for at tale med hinanden, dele erfaringer, inspirere hinanden og skabe kontakter, så man kan danne netværk og efterfølgende kan kontakte hinanden med spørgsmål i dagligdagen.

Vores undervisning er dynamisk og baseret på, at vi løbende involverer jeres eksempler fra arbejdspladserne, og det er vores erfaring, at det giver de bedste diskussioner og det største udbytte undervejs.

Desuden vil vi også gerne møde jer fysisk, så vi får sat et ’ansigt’ på hinanden Endelig er det også rigtig hyggeligt at have mulighed for at spise en god middag sammen om aftenen.

Derfor opfordrer vi jer til kun at vælge at deltage online, hvis I ellers bliver nødt til at melde afbud. Dog er det meget vigtigt, at du får tilladelse af din arbejdsgiver til at deltage fysisk, hvis du er sendt hjem for at arbejde. 

Vi gør alt, hvad vi kan, for at I kan deltage sikkert i uddannelsen. De hoteller, vi samarbejder med, har store lokaler med mulighed for god afstand, og forplejning og servering tager nøje hensyn til coronasituationen. Vi har tæt dialog med hotellerne, så vi hele tiden sikrer, at vi passer på hinanden.

Vi holder ligeledes øje med situationen og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

Endvidere tager vi følgende forholdsregler:

Der laves ikke samarbejdsøvelser eller lignende, som kræver fysisk kontakt. Bliver deltagerne delt op i grupper, vil der være mindst 1 meter mellem deltagerne.  

Der må ikke gives hånd kursusdeltagerne imellem eller underviserne og kursusdeltagerne imellem.

Vi søger for, at der er materiale til alle deltagere, dvs. blok, kuglepen og evt. uddelingsmaterialer. I må så vidt muligt ikke dele tusser, papirer m.m. mellem hinanden.

Ryd bordet, du sidder ved, fuldstændigt, hver gang plenumlokalet forlades, så hotellets personale kan komme til at spritte lokalet ordentligt af.

Sørg for at holde overfladerne i dit hotelværelse ryddet, hver gang du forlader det, så hotellets personale kan spritte ordentligt af.

Ved sygdomssymptomer må du ikke deltage. Kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du er tilmeldt et kursus og må melde afbud, eller du ikke mener, du kan deltage fysisk. Kontakt Gitte Landrum på tlf. 38 15 66 53 eller mail til gtl@dm.dk.