Til indhold

Kæmpe sejr for et bedre psykisk arbejdsmiljø

Det danske arbejdsmarked har fået sin første bekendtgørelse, som specifikt handler om det psykiske arbejdsmiljø. Den nye aftale kan give dig som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant et bedre værktøj til at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsorden og til at fastholde en indsats.

DM har sammen med Akademikerne i flere år kæmpet for en aftale om det psykiske arbejdsmiljø, og derfor er der stor glæde over, at forligskredsen bag den politiske arbejdsmiljøaftale nu har godkendt den nye bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen betyder, at du som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant får et bedre værktøj til at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsorden og til at fastholde en indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

”Den nye bekendtgørelse gør det lettere for arbejdspladserne - og dermed også for vores arbejdsmiljørepræsentanter - at få et samlet overblik over reglerne om psykisk arbejdsmiljø. Det vil uden tvivl kunne være med til at lette arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø fremover”, siger DM’s formand, Camilla Gregersen.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. november 2020, men selve vejledningsarbejdet forventes først afsluttet i løbet af 2021. Der vil blive udarbejdet i alt tre nye vejledninger, som vil udmønte reglerne endnu mere i forhold til praksis. De nye vejledninger handler om:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Herudover findes der allerede vejledninger om henholdsvis vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, som knytter sig til bekendtgørelsen.

Vigtigt værktøj i kampen mod stress

Den nye bekendtgørelse har været et af DM’s politiske mål i flere år, og Camilla Gregersen glæder sig over, at arbejdsmiljøreglerne nu bliver tydeligere i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

”Det er et meget vigtigt skridt, at vi nu har fået en bekendtgørelse, der tydeliggør de regler, der gælder for psykisk arbejdsmiljø – og ikke mindst de krav, som arbejdspladserne skal leve op til. Jeg er særligt glad for, at der er fokus på forebyggelse, som er en helt essentiel del af at skabe det gode arbejdsmiljø”, siger Camilla Gregersen.

”Vi ved, at knap hver fjerde af DM’s medlemmer oplever udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, og at alt for mange rammes af stress. Jeg er tilfreds med, at vi med en selvstændig bekendtgørelse nu får understreget, at psykisk arbejdsmiljø er lige så vigtigt som fysisk arbejdsmiljø - ikke mindst i forhold til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde”, siger DM’s formand.

Akademikerne skriver i en pressemeddelelse, at aftalen varsler nye tider for indsatsen mod stress på arbejdspladserne, men at vi endnu er langt fra at være i mål:

”Vi mangler stadig at få lederne bedre med. Dem skal vi have klædt bedre på til at forebygge og håndtere det psykiske arbejdsmiljø i praksis. Det siger jeg, fordi de selv giver udtryk for dette, når vi spørger dem. Derfor mener jeg, at tiden er inde til at få sikret, at alle ledere i fremtiden får en målrettet uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, både i den offentlige og private sektor”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Læs hele bekendtgørelsen på Retsinformation
Læs nyhed på dm.dk