Til indhold

Det kan betale sig at være DM’er

Tilfreds DM
I 2020 hjalp DM's rådgivning omkring 2.200 medlemmer med at forhandle løn enkeltvis. Flere end 900 medlemmer fik en karrieresamtale på en times varighed, og mere end 600 medlemmer fik et cv- og ansøgningstjek. © Foto: Clint Mckoy / Unsplash
Af Anna Dalsgaard

Hvert år rådgiver og hjælper DM masser af medlemmer. For nogle kan hjælpen efterfølgende synligt ses på kontoen, mens andre får et kærligt skub til at komme videre i karrieren

Et DM-medlem har fået knapt 290.000 kroner i efterbetaling i forbindelse med et internt jobskifte, hvor DM mente, at opsigelsesvarslet var for kort. Medlemmet blev ved jobskiftet ansat på en ny overenskomst, og kort efter opsagt

Et andet medlem har fået næsten 600.000 kroner i efterbetalt løn, efter at tillidsrepræsentanten og DM blev opmærksomme på, at medlemmet i flere år havde været indplaceret på et forkert løntrin. Medlemmet er cand.mag., men var indplaceret som bachelor.

Det er bare to eksempler på medlemmer, som DM har hjulpet via forhandlinger og juridisk bistand i 2020.

Men mange medlemmer får også sparring og rådgivning om deres karriere, valg af efteruddannelse, forberedelse til MUS, cv- og ansøgningstjek osv.

Rådgivningsvagten får flere henvendelser

DM’s rådgivningsvagt har fået cirka 26.000 henvendelser i 2020, og det er en stigning på 13 procent i forholdt til året før. Hertil kommer alle de telefonopkald og mails, som konsulenterne i Forhandling og rådgivning modtager direkte fra medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Henvendelserne i rådgivningsvagten handler især om:

 • Lønvejledning
 • Kontraktgennemgang
 • Spørgsmål om fx arbejdstid, ferie, barsel, klausuler, opsigelsesbestemmelser mm.
 • Arbejdsmiljø, stress, sygdom
 • Advarsler
 • Afskedigelser
 • Corona

Det er nærliggende at tro, at det skyldes coronarelaterede spørgsmål, og dem var der også en del af i foråret, men de har faktisk ikke fyldt meget efterfølgende.

Sarah Rosenkrands, som er konsulent i Forhandling og rådgivning, siger, at rådgivningsvagten ganske enkelt får flere henvendelser nu end tidligere:

”Det skyldes både, at DM har fået flere medlemmer, og at medlemmerne bruger os mere, og det er jo rigtig godt”, siger hun.

Relativt mange henvendelser handler om arbejdsmiljø, stress og sygdom, og disse henvendelser er desværre steget med hele 53 procent i forhold til året før.

Politiken skrev om udviklingen med mere stress i december, og ifølge DM’s formand Camilla Gregersen, skyldes det, at vi nu ser bagsiden af medaljen for hjemsendelsen i foråret.

”Mange oplevede det som dejligt med den fleksibilitet og frihed, som hjemmearbejde giver. Nu ser vi bagsiden af medaljen med ensomhed, distance til kollegaer og ledelse samt arbejde og fritid, der flyder sammen, sagde formanden til Politiken (artiklen kræver login).

Topscoreren er lønvejledning

Sarah Rosenkrands fortæller, at mange medlemmer ringer, når de fx skal til jobsamtale eller har fået tilbudt et job og gerne vil vide, hvor meget de skal bede om i løn.

Mange ringer, når de fx har fået tilbudt et job og vil vide, hvad de skal bede om i løn.

”Det er både nyuddannede og erfarne medarbejdere, der ringer om job i både det private og det offentlige”, siger hun. I forbindelse med lønvejledning henviser vi ofte til den lokale tillidsrepræsentant, som ved allermest om de lokale lønforhold på den konkrete arbejdsplads og som i sidste ende typisk vil skulle varetage den egentlige lønforhandling i det offentlige.

Rådgivningsvagten gennemgår også mange kontrakter for medlemmer, der er ved at skifte job, og vagtmailen bugner typisk med kontrakter fra især privatansatte medlemmer op til den 1. i måneden, som alle bliver læst igennem, så medlemmerne med sindsro kan skrive under.

Når sagerne kræver mere end en telefonsamtale

Rådgivningsvagten er tænkt som en service, hvor medlemmerne kan få afklaret deres spørgsmål med det samme. Men sådan går det ikke altid.

I cirka 7.000 af de henvendelser, som rådgivningsvagten fik i 2020, var der behov for yderligere rådgivning, sagsbehandling og forhandling.

Fx blev et medlem på et universitet, som allerede have været tidsbegrænset ansat i tre år, tilbudt endnu en treårig tidsbegrænset ansættelse, selv om opgaverne i stillingen ikke var af midlertidig karakter.

DM rettede i første omgang henvendelse til arbejdspladsens tillidsrepræsentant, som slet ikke var blevet orienteret om forlængelsen.

”Vi rejste sagen overfor arbejdsgiver sammen med tillidsrepræsentanten, og universitetet har nu slået stillingen op, så den kan besættes fast. Oveni er det blevet sikret at HR fremover husker at orientere tillidsrepræsentanten om forestående ansættelser, også når der er tale om forlængelser”, siger Sarah Rosenkrands.

Læs mere om tidsbegrænset ansættelse

Cirka 2.200 af de sager, som krævede yderligere behandling, handlede om lønforhandlinger med arbejdsgivere, mens cirka 770 var afskedigelsessager.

De fleste bliver løst via forhandlinger mellem DM og medlemmernes arbejdsgivere. Nogle går dog i hårdknude, og så kommer DM’s advokat ind over. Sidste år var det 26 sager.

Når en sag overgår til advokat, vil den ofte ende med at DM udtager stævning/klageskrift mod arbejdsgiveren, så medlemmets krav kan blive afgjort ved domstolene/faglig voldgift.

Fx indbragte DM en klage for Datatilsynet vedrørende en arbejdsgivers behandling af persondataoplysninger i en personalesag. Datatilsynet gav i den konkrete sag DM medhold i, at arbejdsgiver ikke kunne afvise at slette en aktoversigt i en personalesag, da aktoversigten i denne sag ikke længere tjente noget formål.

DM’s rådgivning

DM’s rådgivningsvagt er bemandet med DM’s konsulenter og svarer på straks-afklaringsspørgsmål om blandt andet regler og overenskomst, ferie og feriefridage, opsigelsesvarsler, barsel og de fleste andre generelle spørgsmål til ansættelsesvilkår.

Du kan træffe DM’s konsulenter hver dag fra kl 9-16 (fredag 9-15) via DM’s hovednummer 38 15 66 00 eller pr. mail på dm@dm.dk

Som TR er du velkommen til at henvise dine medlemmer til DM’s rådgivning

Medlemmerne har taget karrierevejledning til sig

Undervejs i karrieren har DM en række tilbud til medlemmerne. Man kan blandt andet tilmelde sig de mange årlige karriererelaterede webinarer eller workshops, ringe eller skrive til karrierevagten, booke en tid til cv- og ansøgningstjek eller til en entimes-karrieresamtale.

Karrierevagten rådgiver årligt mere end 2.000 medlemmer via telefon eller mail, og dertil kommer de mange karrieresamtaler.

Henvendelserne i karrierevagten handler fx om:

 • Forberedelse af MUS-samtale
 • Valg af kurser og efteruddannelse
 • Forberedelse af jobsamtale
 • Rådgivning om eventuelt sporskifte
 • Samarbejds- og trivselsudfordringer

De senere år har DM lavet omkring 800 karrieresamtaler årligt, men i 2020 fik flere end 900 medlemmer en samtale.

Cv- og ansøgningstjek er også en populær ydelse. I 2020 lavede DM´s karriererådgivere således flere end 600 tilbagemeldinger på cv- og ansøgninger, og også her er der tale om en solid stigning i forhold til tidligere år.

”For at imødekomme behovet for flere karrieresamtaler og cv- ansøgningstjek, har vi udvidet, så flere nu kan få denne form for karriererådgivning uden lang ventetid”, siger Finn Dahlslund, konsulent i Arbejdsliv og karriere.

”Derudover er karriererådgiverne, i tæt samarbejde med DM´s callcenter, begyndt at ringe til udvalgte medlemssegmenter og orientere om karriererådgivningen”, oplyser han.

Hjælp til jobsøgningsprocessen

Det er også muligt at få vejledning hele vejen i jobsøgningsprocessen. Det gælder fx et medlem, som tidligere havde arbejdet indenfor sundhedspleje og efterfølgende havde taget en kandidat i sundhedsvidenskab.

”Derfor ville hun genre kombinere de to, og vi talte om, hvordan hun kunne bringe den akademiske faglighed i spil”, siger Silas Longfors Pind, konsulent i Arbejdsliv og karriere.

”Det startede med en karrieresamtale om, hvor hun var på vej hen, eller hvor hun så sig selv på arbejdsmarkedet”, siger han.

I 2020 fik flere end 900 medlemmer en karrieresamtale på en time.

Efterfølgende talte de om forskellige stillinger, og medlemmet fik et ansøgningstjek og en forberedende samtalte, da det lykkedes at komme til samtale på et af jobbene.

”Vi gennemgik blandt andet de typiske spørgsmål, man får til en jobsamtale, og hvilke faldgruber man skal undgå”, siger Silas Longfors Pind.

Medlemmet fik jobbet, og var selvfølgelig meget glad for den sparring og hjælp, hun havde fået i DM. Efterfølgende fik hun også gennemgået sin kontrakt.

Silas Longfors Pind fortæller om et andet medlem, som stort set fik afslag på alle de job, hun søgte. Men efter et cv- og ansøgningstjek vendte det, og hun kom til samtale.

”Hun meldte også tilbage, at hun var rigtig glad for, at hun nu kom til samtale”, siger han, og understreger, at det vidner om, at de grundlæggende ting i karriererådgivningen virker.

Læs mere om DM’s karrierevejledning

Tilfreds DM
I 2020 hjalp DM's rådgivning omkring 2.200 medlemmer med at forhandle løn enkeltvis. Flere end 900 medlemmer fik en karrieresamtale på en times varighed, og mere end 600 medlemmer fik et cv- og ansøgningstjek. © Foto: Clint Mckoy / Unsplash