Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Redskaber til forandringer

I DM har vi udviklet redskaber, som du som tillidsvalgt kan bruge til at skabe mere samarbejde med kollegerne og andre tillidsvalgte, så I sammen kan skabe forandringer.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Redskaberne kan bruges både når du samarbejder med kollegerne på din arbejdsplads og med tillidsvalgte i dit lokalområde og på tværs af landet.

Fællesskaber starter med relationer mellem mennesker, og derfor er det afgørende vigtigt, at I som tillidsvalgte arbejder strategisk med at opbygge relationer. Både til kollegerne på jeres arbejdspladser, kollegerne imellem og blandt jer som tillidsvalgte.

Når relationerne er på plads, er det lettere at skabe grobund for forandringer, afdække hvad I vil forandre sammen, og hvordan I kan gøre det.

Hvad optager dine kolleger?

Én-til-én-samtaler er den allerstærkeste måde at skabe relationer til kollegerne på. I lærer hinanden at kende, og du finder ud af, hvad de er optaget af. Og når de mærker, at deres mening har betydning, får de lyst til at indgå i fællesskabet.

Vi har udviklet et samtalekort, som du kan bede kollegerne udfylde, inden I skal tale sammen. I kortet bliver de bedt om at nævne tre gode ting ved jeres arbejdsplads og tre gode ting, der kan forbedre arbejdspladsen. Det er meget enkelt, men kan have en næsten magisk virkning på jeres samtale. Prøv det.

Download 3 bedste og 3 bedre

Sæt realistiske mål for jeres forandringsprojekter

Målet med at involvere kollegerne er at skabe forandringer, der gør en forskel på jeres arbejdsplads og i samfundet. Derfor skal I som tillidsvalgte bruge relationer og motivation som drivkraft til at skabe resultater hjemme og ude. Det betyder, at I ikke kun skal tænke på, hvad I kan gøre for kollegerne, men i høj grad også, hvad I kan gøre sammen med kollegerne og hinanden.

Det er vigtigt, at I arbejder med en sag, som mange føler for, og som kan vindes. Derfor skal I nå frem til realistiske forandringsmål. Vi har udviklet værktøjskort, der understøtter samtaler og fælles handlinger, og som hjælper jer til at holde snuden i sporet.

Download værktøjskort
Download PowerPoint med værktøjskort mv. til klubmøder
Læs mere om, hvorfor fællesskaber kan skabe forandringer