Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Guide til individuelle lønforhandlinger

Guidens fem trin giver dig overblik over, hvordan du griber lønforhandlingen an, og hvad du skal være opmærksom på.

1. Tjek op på medlemmets situation

Tjek om medlemmet er placeret lønmæssigt korrekt ud fra ancienniteten og andre relevante forhold. Brug vores lønstatistikker, lønguides og gode råd på det offentlige område eller på det private område.

  • Hvis kollegaen ikke er medlem, kan du forsøge at hverve din kollega og fortælle om fordelene ved at være medlem af en overenskomstbærende fagforening.
  • Husk, at DM (og dermed dig som TR) er forpligtet til at forhandle for ikke-medlemmer. Men du er ikke forpligtet til at yde rådgivning og vejledning.

2. Få informationer fra din kollega

Som din forberedelse skal du bede om:

  • Kopi af stillingsopslag, cv, ansøgning
  • Kort beskrivelse af de væsentligste funktioner i stillingen
  • De tre stærkeste argumenter for et tillæg

3. Tal med din kollega

Tal med kollegaen og forventningsafstem inden forhandlingen. Vær opmærksom på ikke at skabe urealistiske forventninger, men fremstå samtidig ambitiøs

4. Oplæg til arbejdsgiver

Udarbej et begrundet forhandlingsoplæg, du sender til arbejdsgiver og send efterfølgende kopi til medlemmet til orientering.

5. Forhandlingen

  • Er kollegaen tilfreds med udgangen på forhandlingen, accepterer I aftalen.  Aftalen underskrives og returneres til arbejdsgiver.
  • Hvis kollegaen og DM ikke er tilfreds med lønoplægget: Bed ham/hende om at uddybe de tre stærkeste argumenter for, hvorfor I mener et højere tillæg er berettiget.

Dobbelttjek de tilgængelige løntal og undersøg, om du kan dokumentere, at medlemmet skal have mere i lønningsposen.

  • Hvis det er umuligt at opnå enighed, kan sagen i henhold til overenskomsterne (på det offentlige område) indbringes til forhandling mellem overenskomstparterne. Det sker dog sjældent, at DM tager en sag videre.

Læs mere om, hvordan du forhandler løn

På det offentlige område

På det private område

Se guiden om den gode lønforhandling