Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kurser og yderligere støtte

Et godt samarbejde på arbejdspladserne er afgørende for medarbejdernes hverdag og for arbejdspladsens muligheder for at levere kvalitet. Her får du en række råd og redskaber til at søge indflydelse på din arbejdsplads.

Fælles kurser for SU

DM anbefaler, at SU på alle niveauer bruger tid på et fælles kursus mellem A og B-side, hvor man taler spilleregler og intentioner igennem.

DM så gerne, at et sådant kursus blev obligatorisk, som det er for alle medlemmer af Arbejdsmiljøudvalg (tidligere Sikkerhedsudvalg). Men indtil da anbefaler DM, at man selv i SU tager initiativ til dette.

DM’s sekretariat deltager gerne i udarbejdelsen af program for en sådan dag, ligesom der er mulighed for at hente hjælp i Samarbejdsnævnet, der har tilknyttet et sekretariat.

Læs mere hos Samarbejdssekretariatet

Kurser i økonomi

Ledelsen har pligt til at fremlægge budgetter og regnskaber i forståelig form, så medarbejderne har mulighed for at informere sig om virksomhedens økonomi og drøfte den med ledelsen.

Alligevel kan det være godt at udvikle sine kompetencer, så man bedre forstår de offentlige finanser, og hvordan de påvirker de rammer og puljer, som den enkelte arbejdsplads inden for det offentlige hører under og/eller forholder sig til.

DM udbyder kurser for ikke-økonomer, der kan hjælpe den enkelte til at gennemskue budgetter og regnskaber og/eller stille krav til deres udformning.

Se DM's kurser

Øvrige kurser

DM tilbyder forhandlingskurser – også for erfarne tillidsrepræsentanter – samt andre kurser, der er relevante for DM’s tillidsrepræsentanter også i sammenhæng med arbejdet i samarbejdsudvalgene.

Læs mere om TR-kurser og arrangementer

Brug DM

DM står til rådighed med kurser, rådgivning og vejledning, der kan hjælpe tillidsrepræsentanten med at skabe en god samarbejdskultur i forhold til ledelsen.

DM hjælper også meget gerne med at vurdere, om sager om ledelsens misligholdelse af sine pligter i samarbejdsaftalen er så alvorlige, at de skal forelægges en klageinstans. I fællesskab lægges der så en plan for, hvordan man bedst får ledelsen bedre i tale.

Kontakt DM