Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Bemyndigelse

Bemyndigelsen er dit formelle mandat fra DM til at forhandle for og repræsentere kollegerne.

Som tillidsrepræsentant bliver du formelt bemyndiget af DM til at forhandle med ledelsen på foreningens vegne. Bemyndigelsen har du og din arbejdsgiver modtaget i en mail fra DM.

Hvis du ikke har modtaget bemyndigelsen, skal du kontakte os på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk

Overordnet set er din opgave at repræsentere klubbens medlemmer lokalt på arbejdspladsen og varetage deres løn- og ansættelsesmæssige interesser, og derfor har du brug for bemyndigelsen til at forhandle. Det er din pligt at gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Ledelsen har i øvrigt samme forpligtelse.

Du kan under dit fravær bemyndige din suppleant til at forhandle og indgå aftaler på dine vegne, men bemyndigelsen kan ikke herudover videregives til andre.

Se bemyndigelse for tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner

Se bemyndigelse for tillidsrepræsentanter i staten

Er du tillidsvalgt på det private område, afhænger den konkrete ordlyd af bemyndigelsen af de rammer, der er sat for tillidsrepræsentantens arbejde, i jeres lokale overenskomst.